вгору

Податковий календар на травень 2021 року

Вівторок, 11 травня 2021 р.

Останній день подання

 • податкової декларації з податку на прибуток підприємства та фінансової звітності за I квартал 2021 р. платниками, в яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
 • розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, за I квартал 2021 р.;
 • розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за І квартал 2021 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
 • розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента за І квартал 2021 р., визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації за квітень 2021 р.:

- спирту (форма № 1-РС);

- алкогольних напоїв (форма № 2-РС);

- тютюнових виробів (форма № 3-РС);

 • звіту про обсяги придбання та реалізації в оптовій мережі за квітень 2021 р.:

- алкогольних напоїв (форма № 1-ОА);

- тютюнових виробів (форма № 1-ОТ).

 • податкової декларації про майновий стан і доходи фізособами-підприємцями, які вперше зареєстровані протягом І кварталу 2021 р. або перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну;
 • податкової декларації з рентної плати за І квартал 2021 р. з розрахунком рентної плати за:

- користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини.

- спецвикористання води;

- спецвикористання лісових ресурсів;

 • податкової декларації екологічного податку за І квартал 2021 р.;
 • податкової декларації туристичного збору за І квартал 2021 р.;
 • податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал 2021 р.;
 • податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця та юридичної особи платниками 3 групи за І квартал 2021 р.;

 • податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за I квартал 2021 р.

П'ятниця, 14 травня 2021 р.

Останній день подання

 • звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за квітень 2021 р. (ф. № 3ВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку;
 • довідки про використані книжки за квітень 2021 р.

Четвер, 20 травня 2021 р.

Останній день подання

 • декларації акцизного податку за квітень 2021 р.;
 • податкової декларації з ПДВ за квітень 2021 р.;
 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за квітень 2021 р. у разі неподання податкової декларації на 2021 рік.;
 • податкової декларації з рентної плати за квітень 2021 р. з розрахунком рентної плати за:

- користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

- користування радіочастотним ресурсом України;

- транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

Останній день сплати

 • ЄСВ роботодавцями за квітень 2021 р. (крім гірничих підприємств);
 • податку на прибуток підприємства за I квартал 2021 р.;
 • частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за I квартал 2021 р.;
 • екологічного податку за I квартал 2021 р.;
 • рентної плати за I квартал 2021 р.:

- за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

- за спецвикористання води;

- за спецвикористання лісових ресурсів;

 • збору за місця для паркування транспортних засобів за I квартал 2021 р.;
 • туристичного збору за I квартал 2021 р.;
 • єдиного податку із сум доходів, оподатковуваних за ставкою 15% та задекларованих у I кварталі 2021 р. платниками єдиного податку 1-ї та 2-ї груп;
 • єдиного податку за I квартал 2021 р. юрособами та фізособами –платниками єдиного податку 3-ї групи;
 • авансового внеску з єдиного податку за травень 2021 р. підприємцями, віднесеними до 1-ї та 2-ї груп.

Середа, 28 травня 2021 р.

Останній день сплати

 • ЄСВ гірничими підприємствами з доходу за квітень 2021 р.;
 • ПДФО, якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, за квітень 2021 р.;
 • ПДФО від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:

- процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

- процентів на вклади члена кредитної спілки;

Понеділок, 31 травня 2021 р.

Останній день сплати

 • рентної плати за квітень 2021 р. за:

- користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

- користування радіочастотним ресурсом України;

- транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

- транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

 • плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за квітень 2021 р.;
 • ПДВ за квітень 2021 р.;
 • акцизного податку за квітень 2021 р.