вгору

Податковий календар на жовтень 2018 року

04.10.2018

Держава: звітність та податки

Понеділок, 1 жовтня 2018 року

Останній день подання

звіту про контрольовані операції за 2017 р.

Вівторок, 9 жовтня 2018 року

Останній день подання

 • звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за вересень (форма № 1-РС);
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за вересень (форма № 2-РС);
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за вересень (форма № 3-РС);
 • звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за вересень (форма № 1-ОА);
 • звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за вересень (форма № 1-ОТ)

Вівторок, 16 жовтня 2018 року

Останній день подання

звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за вересень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за вересень

П’ятниця, 19 жовтня 2018 року

Останній день сплати

 • авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб фізичними особами – підприємцями, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування;
 • єдиного податку на жовтень платниками першої та другої груп;
 • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами – підприємцями, в тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, і членами фермерського господарства за IІІ квартал

Понеділок, 22 жовтня 2018 року

Останній день подання

 • податкової декларації з ПДВ за вересень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;
 • декларації акцизного податку за вересень*;
 • декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать спільному підприємству з іноземними інвестиціями – резиденту України і знаходяться за її межами, за IIІ квартал;
 • податкової декларації з рентної плати з розрахунком:

- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за вересень;

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за вересень;

- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за вересень;

- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

 • звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (форма № Д4 (місячна)) за вересень;
 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за вересень у разі не подання податкової декларації за 2018 р.

________________

*Суми податку з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, що діють відповідно до норм ПКУ, виробниками тютюнових виробів сплачуються до бюджету протягом 15 робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації (пп. 222.1.2 ПКУ).

Останній день сплати

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за вересень (крім гірничих підприємств)

Понеділок, 29 жовтня 2018 року

Останній день сплати

 • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за вересень;
 • авансового внеску з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичними особами за ІІІ квартал;
 • авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за III квартал

Вівторок, 30 жовтня 2018 року

Останній день сплати

 • ПДВ за вересень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;
 • акцизного податку за вересень;
 • рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за вересень;
 • рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за вересень;
 • рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за вересень;
 • рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за вересень;
 • плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за вересень;
 • єдиного податку платниками четвертої групи за ІІІ квартал;
 • податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за вересень;
 • податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за вересень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;
 • військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за вересень.

За інформацією офіційного видання ДФС