вгору

Податок на прибуток: хто звітує щоквартально, а хто раз на рік?

11.01.2019

Держава: звітність та податки

Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), є календарні квартал, півріччя, три квартали, рік.

При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду.

Нижче наводимо перелік платників податку на прибуток, яким встановлено річний/ квартальний звітний період:

Річний звітний період встановлено для:

Квартальний звітний період встановлено для:

платників податку, які зареєстровані протягом звітного року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному році

платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) перевищує 20 млн.грн., за винятком тих, що зареєстровані протягом звітного року (новостворені), та виробників сільськогосподарської продукції.

виробників сільськогосподарської продукції

 

платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20,0 млн.грн.

 

Зазначимо, що до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Про це повідомило ГУ ДФС у Київській області.

До відома наших користувачів, податківці рекомендують за 2018 рік звітувати з податку на прибуток вже за новою формою декларації. Граничний строк подання декларації з податку на прибуток за 2018 рік – 1 березня 2019 року. У програмі M.E.Doc нова форма декларації з податку на прибуток (J0100117, F0100702) вийде в найближчому оновленні 11.00.025.