вгору

Положення про ведення касових операцій оновлять

Нацбанк України пропонує для громадського обговорення зміни до Положення про ведення касових операцій (далі - Положення). Про це зазначено на сайті НБУ.  

Це пов’язано з необхідністю приведення окремих норм Положення у відповідність до актуальних вимог законодавства України та нормативно-правових актів регулятора.  

Так, проектом постанови НБУ “Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” передбачається 

  • уточнити термін “небанківський надавач платіжних послуг”, виключивши з нього надавачів нефінансових платіжних послуг як таких, які не здійснюють операції, передбачені Положенням; 
  • врахувати можливість використання суб’єктами господарювання під час розрахунків готівкових коштів, отриманих ними з платіжних рахунків, відкритих у небанківських надавачів платіжних послуг; 
  • надати можливість здійснення суб’єктами господарювання розрахунків між собою і з фізичними особами шляхом внесення готівки до надавачів платіжних послуг для подальшого переказу коштів на рахунки суб’єктів господарювання, не використовуючи переказ коштів без відкриття рахунку; 

Щодо цієї новації НБУ зазначив: Мова йде про те, що готівкові кошти, переказані громадянами на користь ФОП/юридичних осіб, повинні бути обов’язково зараховані надавачами платіжних послуг на рахунки останніх (за номером IBAN)  у безготівковій формі. Тобто для громадян нічого не змінюється: вони як раніше можуть обирати зручний для них вид переказу та розрахунку за послуги чи товари ФОПів і інших юридичних осіб – готівкою чи безготівково. 

  • зобов’язати комерційних агентів банків здавати готівку, отриману під час надання платіжних послуг, до банків виключно через відповідні служби та/або підприємства, яким надано право на інкасацію коштів, перевезення валютних та інших цінностей; 
  • з метою забезпечення однакових підходів до діяльності учасників платіжного ринку встановити вимогу щодо небанківських надавачів платіжних послуг та їх комерційних агентів здавати готівку, отриману під час надання платіжних послуг, до банків та перераховувати кошти, отримані від користувачів платіжних послуг, виключно на розрахунковий рахунок небанківського надавача платіжних послуг; 
  • суб’єктам господарювання задля мінімізації ризиків схоронності коштів обов’язково враховувати рівень небезпеки під час самостійного перевезення та здавання ними готівкової виручки (готівки) до банку; 
  • банкам та підприємствам, яким надано право на інкасацію коштів, перевезення валютних та інших цінностей, визначити в договорах з клієнтами – суб’єктами господарювання спосіб здавання та суми готівки, в разі перевищення яких інкасація коштів буде обов’язковою; 
  • суб’єктам господарювання під час надання послуги “готівка на касіˮ видавати держателю платіжної картки лише банкноти та монети, що не викликають сумніву в їх справжності та платіжності. Натомість зношені банкноти не повинні потрапляти до клієнтів, а мають вилучатися та здаватися разом із готівковою виручкою до обслуговуючих банків; 
  • не поширювати обмеження на готівкові розрахунки (у розмірі 50 000 грн) на використання готівкових коштів з фонду витрат для здійснення оперативно-технічних та оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, створеного відповідно до Закону України “Про Бюро економічної безпеки України” (аналогічна норма діє для Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань).