вгору

Попередній медогляд на 2023 рік: що слід зробити роботодавцям до 01.12.2022 р.?

Держпраці інформує роботодавців, що до 1 грудня поточного року потрібно скласти і погодити Акт визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду на наступний рік, та протягом місяця надати поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам.

https://lh3.googleusercontent.com/eSkThkA8ke9Ngoi-Ro1WcsLuFJAPCi_NYUzoq_u-4VzOXkjW6Y1TBDTZEvlclFrMBZCZ05IT72A9jAMdb0blaf4Q6gOAXyJRJjBtXEJBjcR0cArQ78vT3K6dWPSLE9XYcp7kPeObhIrm0AzF4vz6wjEBhsP8TCgKIwCkB7J8f6mOWKEbtItscKmnBw В умовах дії воєнного стану медичні огляди працівників проводити необхідно.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII, ст. 169 Кодексу законів про працю України роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього і періодичних медоглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Про це нагадала Держпраці у Сумській області.

Процедуру проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року – визначено Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, який затверджено наказом МОЗ від 21.05.2007 р. № 246 (далі – Порядок № 246).

Відповідно до вимог Порядку № 246 до 1 грудня поточного року складається та погоджується Акт визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медогляду на наступний рік. Представники роботодавців у вищезазначений термін повинні надати до Держпраці заяву щодо визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду.

До заяви додаються:

  • витяг зі штатного розкладу;
  • дані лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників, які роботодавець проводить згідно з п. 3.1 Порядку № 246.

На підставі Акта визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, роботодавець складає протягом місяця у 4-х примірниках поіменні списки працівників за формою, зазначеною у додатку 2 Порядку № 246 та узгоджує їх з Держпраці.

Для проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників роботодавець укладає договір з ЛПЗ та надає йому список працівників, які підлягають медичному огляду, на підставі якого ЛПЗ складає план-графік їх проведення, погоджує його з роботодавцем і Управлінням Держпраці.

Результати попереднього (періодичних) медогляду працівників і висновок Комісії про стан здоров’я заносяться до картки працівника за формою, зазначеною у додатку 7 Порядку № 246, і Медичної картки амбулаторного хворого (ф. 025/о).