вгору

Порядок формування плану-графіка документальних планових перевірок ДПС планують змінити

ДПС оприлюднила проєкт наказу Мінфіну щодо змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок (далі – проєкт Наказу).

Згідно з пояснювальною запискою, проєктом Наказу передбачено внесення зміни назви територіального органу ДПС «Офіс великих платників податків ДПС» на «міжрегіональні управління ДПС по роботі з великими платниками податків».

Також удосконалюються критерії ризиковості від провадження господарської діяльності платників податків.

Зокрема, у зв’язку зі змінами форми та порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ у частині скасування додатка 5 до декларації з ПДВ з переліку критеріїв відбору платників податків – юридичних осіб високого ступеня та критеріїв відбору платників податків – постійних представництв та представництв нерезидентів виключається критерій ризику «наявність розбіжностей у платника податків згідно із системою автоматизованого співставлення податкового зобов’язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів (завищення податкового кредиту) у сумі понад 1 млн грн або понад 5 відсотків загальних обсягів податкового кредиту, але не менше ніж 100 тис. грн» за відсутності джерела інформації для розрахунку ризику.

При цьому, для підвищення точності відбору до контролю найбільш ризикових СГ змінюється редакція критерію ризику середнього ступеня платників податків – юросіб «наявність розбіжностей між обсягами задекларованих у податкових деклараціях з податку на додану вартість податкових зобов’язань або податкового кредиту з податку на додану вартість та обсягами податкових зобов’язань або податкового кредиту з податку на додану вартість за даними Єдиного реєстру податкових накладних на 5 та більше відсотків» на таку: «наявність розбіжностей у платника податків між даними податкової декларації з податку на додану вартість та Єдиного реєстру податкових накладних у сумі понад 1 млн грн або понад 5 відсотків загальних обсягів податкового кредиту, але не менше ніж 100 тис. грн».

Також прийнято рішення щодо перенесення критерію ризику «декларування експортних та/або імпортних операцій без фактичного здійснення таких операцій» з високого ступеня до критеріїв ризику середнього ступеня. Також критерії ризику середнього ступеня доповнюються новим критерієм «сплата податку на прибуток за відповідний рік у обсязі менше 1,5 відсотка від обсягу відшкодованого податку на додану вартість у розмірі понад 10 млн грн впродовж календарного року».

З переліку критеріїв ризику середнього ступеня для платників податків – юридичних осіб видаляється критерій «наявність негативних рішень комісії ДПС у системі автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризику, достатніх для зупинення реєстрації податкових накладних протягом трьох звітних періодів». Зупинка ПН/РК, а також факт відмови комісією ДПС у реєстрації ПН/РК на сьогодні не може вважатись ризиком, оскільки з урахуванням положень постанови КМУ від 11.12.2019 р. № 1165, по зупинених накладних платник може подати повідомлення та пакет документів, за наслідками розгляду яких ПН/ РК можуть бути зареєстровані.

У разі відмови платник має право подати скаргу до комісії центрального рівня, за наслідками розгляду якої також ПН/ РК можуть бути зареєстровані. При цьому підставою відмови у їх реєстрації та незадоволення скарги є ненадання/надання не в повному обсязі пакета документів або пояснень, що не може вважатись ризиком.

Крім того, з метою удосконалення системи ризик-орієнтованого податкового контролю критерії відбору до плану-графіка платників податків – фізосіб доповнюються трьома критеріями ризику високого та одним критерієм середнього ступеня.

Про це повідомила ДПС.