вгору

Порядок надання інформації на запити ДПС зазнав змін

 Уряд власною постановою від 06.10.2023 р. № 1058 (далі – Постанова № 1058) вніс зміни до Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом. 

Які основні зміни? 

1. Відтепер дія Порядку розповсюджується також на небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. 

2. Як і раніше, органи ДПС мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про надання інформації (за вичерпним переліком згідно із законом). В окремих випадках цей запит може надсилатися засобами електронних комунікацій з накладенням КЕП керівника (його заступника або уповноваженої посадової особи) органу ДПС. 

3. Підкориговано підстави, за наявності хоча однієї з яких може бути надісланий письмовий запит про надання інформації (нова редакція п. 12 Порядку). Зокрема, письмовий запит про надання інформації надсилається, якщо: 

  • стосовно платника подано скаргу про ненадання платником податків акцизної накладної покупцю або про порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної; 
  • отримано запит про надання інформації від компетентного органу іноземної юрисдикції (держави, території) на підставі міжнародного договору, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, та інформація, що запитується, відсутня в органі ДПС. 

4. Запит вважається належним чином врученим, якщо його надіслано у порядку, визначеному ст. 42 Податкового кодексу України. 

5. Зменшено час на надання інформації на запит ДПС – протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту (якщо інше не передбачено ПКУ). Це не стосується зустрічної звірки (для надання інформації за запитом надається 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту). 

Крім того, додано, що у разі отримання платником податків запиту про надання інформації та її документального підтвердження, які вже надавалися таким платником податків за попередніми запитами органу ДПС, платник податків має право надати органу ДПС інформацію про дату надсилання та номер листа, яким зазначена інформація та її документальне підтвердження надавалися органу ДПС. У такому разі платник податків звільняється від обов’язку надання інформації та її документального підтвердження в цій частині. 

6. Інформація на запит органу ДПС надається НБУ, банками, іншими фінустановами, небанківськими надавачами платіжних послуг, емітентами електронних грошей безоплатно у порядку та обсягах, установлених Законами України «Про банки і банківську діяльність» та «Про платіжні послуги». 

До відома! Постанова № 1058 набрала чинності 11.10.2023 р. (опублікована в “Урядовому кур’єрі” від 11.10.2023 р. № 204).