вгору

Порядок подання фінзвітності зазнає змін

На сайті Міністерства фінансів України розміщено  проект постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності».

Зміни покликані привести у відповідність із чинними положеннями Закону України від 16.07.1999 р. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»  Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.11.2000 р. № 419.

Змінами передбачено розширити коло підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. Так,  фінансову звітність за міжнародними стандартами подаватимуть:

  • публічні акціонерні товариства;
  • банки;
  • страховики;
  • кредитні спілки;
  • підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення;
  • підприємства, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» належать до великих підприємств;
  • підприємства, які провадять господарську діяльність з надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (розділ 64 КВЕД ДК 009:2010);
  • недержавного пенсійного забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010), допоміжну діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розділ 66 КВЕД ДК 009:2010) за винятком допоміжної діяльності у сфері страхування та пенсійного забезпечення (група 66.2 КВЕД ДК 009:2010).

Фінансова звітність за міжнародними стандартами повинна складатись на основі таксономії в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном.

Подаватимуть складену таким чином фінансову звітність до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснюватиме Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку. Такий порядок запроваджується з  метою забезпечення доступу органів державної влади, інших органів та користувачів до поданої підприємствами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

Підприємства (крім мікропідприємств та малих підприємств) подаватимуть разом з річною фінансовою звітністю звіт про управління.

Підприємства, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення або заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес, подаватимуть разом з річною фінансовою звітністю звіт про платежі на користь держави.

У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності подається також консолідований звіт про платежі на користь держави.

Річна фінансова звітність, річна консолідована фінансова звітність, звіт про управління, консолідований звіт про управління, звіт про платежі на користь держави та консолідований звіт про платежі на користь держави, складання яких передбачено законодавством, повинні бути оприлюднені разом з аудиторським звітом на веб-сторінці або веб-сайті підприємства у повному обсязі та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством, у форматі, який виключає можливість внесення змін до фінансової звітності іншими користувачами.

У зв’язку із запровадженням подання фінансової звітності в електронному вигляді  передбачається, що датою подання фінзвітності в єдиному електронному форматі вважатиметься дата одержання електронного повідомлення про отримання фінзвітності центром збору фінзвітності. Для розпорядників бюджетних коштів та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування датою подання фінзвітності в електронному форматі вважатиметься дата отримання повідомлення від органу Казначейства  про подання звітності.