вгору

Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків змінять: є проект наказу

На офіційному вебпорталі ДПСУ оприлюднено проект наказу Мінфіну «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року № 721» (далі – Проект наказу).

Проект наказу розроблено з метою приведення у відповідність окремих положень Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Мінфіну від 18.08.2015 р. № 721 (у редакції наказу Мінфіну від 09.07.2019 р. № 292) (далі – Порядок), якими регламентуються процедури обміну інформацією щодо відкриття/закриття рахунків платників податків між контролюючими органами та банками, іншими фінансовими установами, до положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг» від 12.01.2023 р. № 2888-IX (далі – Закон № 2888).

Законом № 2888, зокрема, внесено зміни до ст. 69 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), згідно з п. 69.2 якого обов’язок повідомляти контролюючі органи про відкриття або закриття рахунків/електронних гаманців платників податків покладено на банки, інші фінустанови, небанківських надавачів платіжних послуг/емітентів електронних грошей.

До прийняття таких змін повідомляти ДПС про відкриття/закриття рахунків платників податків були зобов’язані лише банки та інші фінустанови. Отже, інформації про відкриття/закриття рахунків платників податків у небанківських надавачах платіжних послуг та щодо відкриття/закриття електронних гаманців платників податків в емітентах електронних грошей до ДПС не надходило.

Таким чином, назву Порядку буде змінено на Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків/електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг/емітентах електронних грошей до контролюючих органів.

Порядком, розробленим відповідно до вимог п. 69.5 ПКУ, врегульовано процедуру обміну інформацією щодо відкриття/закриття рахунків платників податків в електронній формі між ДПС та банками, іншими фінансовими установами.

З урахуванням зазначених змін положення Порядку приводяться у відповідність до положень Закону № 2888, у т. ч. в частині доопрацювання порядку обміну інформацією між ДПС та небанківськими надавачами платіжних послуг/емітентами електронних грошей щодо відкриття/закриття рахунків платників податків/електронних гаманців.

Отже, Порядок доповнено положеннями, згідно з якими одночасно з банками та іншими фінустановами обмін інформацією щодо відкриття/закриття рахунків платникам податків відбуватиметься також між ДПС та небанківськими надавачами платіжних послуг, а також положеннями, згідно з якими обмін інформацією щодо відкриття/закриття електронних гаманців відбуватиметься між ДПС та емітентами електронних грошей. Так, для обміну інформацією між ДПС та емітентами електронних грошей щодо відкриття/закриття електронних гаманців платників податків визначено структуру електронного повідомлення про відкриття/закриття електронних гаманців (функціональний підтип Файлу повідомлень – Н) та електронного повідомлення про взяття на облік у контролюючому органі електронних гаманців (функціональний підтип Файлу-відповіді – М).

Крім того, пропонується доповнити Порядок положенням, згідно з яким за наявності технічної можливості цілодобового режиму роботи інформаційно-комунікаційної системи ДПС без зупинення її роботи у вихідні дні повідомлення ДПС про взяття/відмову у взятті рахунку/електронного гаманця на облік надсилається контролюючим органом до банку, іншої фінустанови, небанківського надавача платіжних послуг, емітента електронних грошей у цілодобовому режимі, але не пізніше строку, встановленого п. 69.3 ПКУ (а саме, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення – ред.). У разі відмови у взятті рахунку/електронного гаманця на облік Повідомлення-відповідь має містити підставу для відмови.

Оскільки до прийняття змін, встановлених Законом № 2888, до органів ДПС не надходило інформації про рахунки, відкриті надавачами платіжних послуг, та про електронні гаманці, відкриті емітентами електронних грошей, то з метою наповнення інформаційних ресурсів ДПС даними щодо таких рахунків/електронних гаманців платників податків Законом № 2888 внесено зміни до розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ. Згідно з цими змінами небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей зобов’язані подати повідомлення про відкриття щодо рахунків/електронних гаманців, не закритих на день набрання чинності Законом № 2888.

Зазначене положення враховано у Проекті наказу.

 Передбачено, що Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.