вгору

Порядок ведення Реєстру неприбутківців змінено

Уряд оприлюднив зміни до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою КМУ від 13.07.2016 р. № 440 (далі – Порядок). Зміни затверджено постановою КМУ від 22.05.2019 р. № 423 (далі – Постанова № 423).

За повідомленням на Урядовому порталі, зазначений Порядок приведено у відповідність до чинного законодавства з метою спрощення взаємодії та скорочення обсягів паперового листування між контролюючими органами та неприбутковими організаціями.

Основні зміни

1. Абзац 7 п. 2 Постанови № 440 виключено, натомість додано новий абзац наступного змісту:

«Релігійні організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України від 17 липня 2015 р. № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», які відповідають вимогам абзацу другого підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, включаються контролюючим органом до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій із присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості.».

  1. Абзац 1 п. 4 Порядку розширено. Так, відтепер до Реєстру неприбутківців включатимуться неприбуткові організації – юридичні особи за кодом згідно з ЄДРПОУ, які включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та юридичні особи за кодом згідно з ЄДРПОУ, для яких законом встановлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до зазначеного Єдиного державного реєстру.

Контролюючий орган здійснює включення неприбуткової організації до Реєстру за умови відповідності такої організації вимогам, визначеним пп. 133.4.1 Податкового кодексу України.

2. Значно скорочено термін розгляду реєстраційної заяви та документів до неї, прийняття рішення про включення неприбуткової організації до Реєстру, виключення з Реєстру, зміну ознаки неприбутковості тощо – з 14 календарних днів до 3 робочих днів (далі – р. д.).

У разі відсутності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до Реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості контролюючий орган зобов’язаний протягом 3 р. д. з дня отримання контролюючим органом реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, внести до Реєстру відповідний запис про включення (повторне включення) такої неприбуткової організації до Реєстру, присвоєння (зміну) ознаки неприбутковості.

За наявності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до Реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості або для виключення неприбуткової організації з Реєстру контролюючий орган готує відповідне рішення за формою згідно з додатком 2 у двох примірниках. Один примірник вручається неприбутківцю, другий залишається в контролюючому органі.

Після отримання рішення про відмову у включенні (повторному включенні) до Реєстру неприбуткова організація може усунути недоліки та повторно подати документи до контролюючого органу, не змінюючи положення установчих документів, до яких не висловлено зауважень. Повторно надіслана реєстраційна заява також розглядається протягом 3 р. д.

3. Неприбуткова організація може звернутися до контролюючого органу із запитом про отримання витягу з Реєстру за формою згідно з додатком 3. Ця форма має подаватися особисто представником неприбуткової організації (повноваженою на це особою) або надсилатися поштою контролюючому органу за основним місцем обліку неприбуткової організації. Усі розділи запиту повинні бути заповнені.

Запит обов’язково підписується керівником або особою, що має право підпису документів неприбуткової організації, із зазначенням дати. Це може бути електронний підпис (якщо з контролюючим органом укладено договір про визнання електронних документів) або особистий підпис.

Витяг з Реєстру надається безоплатно протягом 3 р. д. У різі надіслання електронного запиту, Витяг з Реєстру надходить на електронну пошту, з якої він надійшов, з накладенням електронної печатки контролюючого органу.

Отже, Постанова не встановлює будь-яких додаткових вимог чи обов’язків для неприбуткових установ та організацій, а спрямована на спрощення існуючих процедур.

На час викладення новини Постанова № 453 не набрала чинності.