вгору

Повернення засновнику частину ОЗ: що з податком на прибуток підприємства?

Нагадуємо, що об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами. Визначається він шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінрезультату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінзвітності підприємства відповідно до НП(С)БО або міжнародних стандартів фінзвітності (далі – МСФЗ), на різниці, які виникають відповідно до положень Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Розрахунок амортизації основних засобів (далі – ОЗ) та нематеріальних активів (далі – НМА) здійснюється відповідно до НП(С)БО або МСФЗ з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 ПКУ та пп. 138.3.2138.3.4 ПКУ.

Пунктом 29 НП(С)БО 7 «Основні засоби» встановлено, що нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта ОЗ.

Об’єкт ОЗ перестає визнаватися активом (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріям визнання активом (п. 40 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561).

Відповідно до ст. 138 ПКУ при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток фінрезультат до оподаткування коригується на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів:

  • збільшується на суму залишкової вартості окремого об’єкта ОЗ або НМА, визначеної відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта;
  • зменшується на суму залишкової вартості окремого об’єкта ОЗ або НМА, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта.

Отже, операція з повернення внеску засновнику у вигляді ОЗ або внесення до статутного фонду іншої юрособи ОЗ та НМА розглядається як вибуття основного засобу і нематеріального активу: у податковому обліку проводяться коригування фінрезультату до оподаткування, передбачені п. п. 138.1, 138.2 ПКУ для ліквідації або продажу основних засобів або нематеріальних активів.

Про це повідомило Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП.