вгору

Повернули фіндопомогу: чи можна з цих коштів виплатити ЗП?

Нагадаємо, що Положення про ведення касових операцій затверджено постановою НБУ від 29.12.2017 р. № 148 (далі - Положення № 148). 

Готівкова виручка (готівка) - сума фактично отриманої готівки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а також від операцій, що безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна. 

Виплати, пов’язані з оплатою праці - виплати, віднесені до фонду оплати праці, а також до інших виплат, що не належать до цього фонду (пп. 1 п. 3 розд. I Положення № 148). 

Суб’єкти господарювання (далі - СГ) використовують готівку (у т. ч. одержану з банку), для забезпечення потреб, що виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (п. 17 розд. II Положення № 148).  

При цьому, СГ не мають права накопичувати готівкову виручку в касах понад установлений ліміт для здійснення витрат до настання строків цих виплат. 

Однак, згідно з абз. третім п. 6 розд. II Положення № 148, СГ мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами, зокрема, з фізичними особами - у розмірі до 50000 (п’ятдесяти тисяч) грн. уключно. 

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через надавачів платіжних послуг шляхом переказу коштів із рахунку на рахунок або внесення коштів до кас надавачів платіжних послуг для подальшого їх переказу на рахунки. Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується (абз. п’ятий п. 6 розд. II Положення № 148). 

Зазначені обмеження готівкових розрахунків поширюються на розрахунки за правочинами, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, в т. ч. на отриману/повернуту фінансову допомогу та внески до статутного фонду. 

Установа/підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат, які належать до фонду оплати праці та здійснюються за рахунок готівкової виручки (абз. другий п. 18 розд. II Положення № 148). 

Таким чином, обмежень стосовно використання готівки, яка надійшла в касу, зокрема, в результаті отриманої/повернутої фінансової допомоги, внесків до статутного фонду, для виплати заробітної плати чинним законодавством не встановлено 

Важливо! Зберігати готівку в касі для виплати заробітної плати понад установлений ліміт каси підприємство має право протягом трьох робочих днів з дня настання строків цих виплат. 

Про це повідомили податківці ДПС в Івано-Франківській області