вгору

Повідомлення про початок подання фінзвітності за 2021 рік до Центру збору фінансової звітності

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку інформує про готовність до експлуатації технічних складових Центру збору фінансової звітності «Система фінансової звітності» та його функціональних компонентів, які призначені для прийому фінансової та консолідованої звітності за 2021 рік та проміжної фінансової та консолідованої звітності 2022 року підприємств, складеної на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ 2021.

Отже, регулятор повідомляє суб’єктів звітування, визначених ч. 5 ст. 12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», а також підприємства, які самостійно визначили доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та, відповідно, які зобов’язані складати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному форматі, про початок подання (завантаження) річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності за 2021 рік, проміжної фінансової звітності та проміжної консолідованої фінансової звітності за 2022 рік, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності, до Центру збору фінансової звітності «Система фінансової звітності» в електронному форматі.

Станом на 10.01.2023 року усім суб’єктам звітування, зареєстрованим в Центрі збору фінансової звітності будуть направлені шаблони звітів в особисті кабінети користувачів за відповідний звітний період з урахуванням методу складання звітності, який був визначений суб’єктом звітування в 2021 році.

Якщо суб’єктом звітування обрано інший варіант складання фінансової звітності, ніж в 2021 році, а також суб’єктам звітування, які почали складати консолідовану річну та консолідовану проміжну фінансову звітність за 2021, потрібно повідомити про це регулятора на електронну адресу:

  • [email protected] (для суб’єктів звітування, регулювання яких віднесено до НКЦПФР),
  • [email protected] (для суб’єктів звітування, регулювання яких віднесено до НБУ). В такому повідомленні необхідно вказати назву суб’єкту звітування та його код ЄДРПОУ.

Інформація зазначена на порталі Центру збору фінансової звітності «Система фінансової звітності».