вгору

Про особливості оподаткування банків – в Інформаційному листі №6/2023 від ДПСУ 

ДПСУ на своєму сайті опублікувала Інформаційний лист № 6/2023, в якому розглянуті питання щодо застосування ставок податку на прибуток для банків, відображення збитків тощо. 

Нагадаємо, 08.12.2023 р. набув чинності Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків та інших платників податків” від 21.11.2023 р. № 3474-IХ (далі - Закон № 3474). Про прийняття Закону № 3474 ми писали тут 

Законом № 3474 змінено підходи до оподаткування прибутку банків, зокрема переглянуто ставки податку на прибуток банків 

Новацією Закону № 3474 є 

 • встановлення за 2023 рік підвищеної базової ставки податку на прибуток у розмірі 50% (у т. ч. для сплати авансових внесків при виплаті дивідендів); 
 • починаючи зі звітних періодів 2024 року та у подальші роки базової ставки у розмірі - 25% (замість діючої на сьогодні базової ставки у розмірі 18%); 
 • заборона на врахування у 2023 році непогашених податкових збитків минулих років у зменшення об’єкту оподаткування з правом на таке врахування, починаючи зі звітних періодів 2024 року до повного їх погашення. 

Щодо зміни ставки 

 1. Положення, які набирають чинності з 01.01.2024 р.  

Оновленими положеннями п. 136.1-1 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), внесеними Законом № 3474, визначено види доходів, до яких застосовується базова (основна) ставка податку на прибуток у розмірі 25%, зокрема, при: 

 • оподаткуванні прибутку банку у порядку, встановленому пп. 134.1.1 ПКУ; 
 • оподаткуванні скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії банку, визначеного відповідно до ст. 39-2 ПКУ; 
 • застосуванні положень п. 57.1-1 ПКУ до виплати дивідендів банками. 
  Положення, які набрали чинності з 08.12.2023 р. 

Базова (основна) ставка податку на прибуток підприємств за результатами податкового (звітного) 2023 р. для банків, а також для застосування щодо банків положень п. 57.1-1 ПКУ становить 50% 

Сума податку на прибуток підприємств за 2023 рік (за ставкою 50%) визначається у Декларації за такий податковий (звітний) рік.  

Не є порушенням правил нарахування та сплати грошового зобов'язання з податку на прибуток підприємств нарахування та сплата грошового зобов’язання з податку на прибуток підприємств за попередні податкові (звітні) періоди 2023 року (квартал, півріччя та три квартали) за базовою (основною) ставкою, що діяла до набрання чинності Законом № 3474 (18%). 

Важливо! Після набрання чинності Законом № 3474 банки повинні визначити податкові зобов’язання щодо податку на прибуток за увесь 2023 рік за ставкою 50%. 

Також за збільшеною ставкою для оподаткування податком на прибуток підприємств підлягають виплачені банками протягом 2023 року дивіденди 

Довідково: емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток; розрахунок сум авансових внесків наводиться у додатку АВ до Декларації.  

Нагадаємо, що заповнити та подати Декларацію з податку на прибуток підприємств можна в програмі M.E.Doc (ідентифікатор форми - J0100125).  

Щодо правильності відображення збитків 

За результатами податкового (звітного) 2023 року банки: 

 • не застосовують положення, передбачені пп. 140.4.4 ПКУ; 
 • не зменшують фінансовий результат до оподаткування на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.  

У разі застосування за попередні податкові (звітні) періоди 2023 року положень, передбачених пп. 140.4.4 ПКУ, та/або сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств, передбачених п. 57.1-1 ПКУ за ставкою 18%, у складі Декларації за 2023 рік банки відображають уточнені показники (суми від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих звітних періодів, суми авансових внесків при виплаті дивідендів за ставкою 50%), що містяться у раніше поданих ними Деклараціях.  

У разі відображення уточнених показників із вищезазначених підстав санкції, передбачені ст. 50 ПКУ, не застосовуються. У разі виникнення додаткового грошового зобов’язання, яке виникає внаслідок уточнення показників, таке грошове зобов’язання підлягає сплаті у строки, встановлені для сплати податкового зобов’язання щодо податку на прибуток за результатами 2023 року.  

Довідково: за загальними правилами платники податку на прибуток зменшують об’єкт оподаткування на суму накопичених податкових збитків минулих податкових (звітних) років до повного їх списання, але з урахуванням обмежень для великих платників податків.  

Різниця у вигляді суми від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових звітних періодів, на яку зменшується об’єкт оподаткування податком на прибуток, відображається у р. 3.2.4 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації.  

Сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, не врахована у зменшення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, у т. ч. отриманого з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року, зменшує фінансовий результат до оподаткування майбутніх податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2024 року, в порядку, визначеному пп. 140.4.4 ПКУ. 

Тож, якщо після перерахунків розмір податкового зобов’язання збільшиться, то банки сплачують різницю такого зобов’язання до бюджету протягом 10 днів після граничного терміну подання річної Декларації. 

Зверніть увагу! У разі самостійного виправлення платником податків із дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених ст. 50 ПКУ, помилок, що призвели до заниження податкового зобов'язання у звітних (податкових) періодах, які припадають на період дії воєнного стану, такі платники звільняються від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ПКУ, та пені.  

Крім того, тимчасово, на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, у разі самостійного виправлення платником податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених ст. 50 ПКУ, помилок, що призвели до заниження податкового зобов'язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ПКУ, та пені.