вгору

Про особливості сплати податку на прибуток при виплаті дивідендів – в Інформлисті №6/2022 від ДПС

В Інформлисті № 6/2022 йдеться про особливості обчислення авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів юрособою-резидентом.

Зокрема, розглядається:

  • у яких випадках при виплаті дивідендів не сплачується авансовий внесок з податку на прибуток;
  • чи сплачують авансовий внесок при виплаті дивідендів резиденти «Дія Сіті»;
  • які податкові наслідки виникають у платника податку на прибуток у разі зменшення статутного капіталу;
  • як правильно заповнити рядки 4 та 5 Додатку АВ до декларації з податку на прибуток підприємств у випадку одночасної виплати дивідендів фіз- та юрособам;
  • чи має право платник податку на прибуток врахувати у зменшення податкового зобов’язання з цього податку суму авансових внесків при виплаті дивідендів, які залишились неврахованими у зменшення податкових зобов’язань на дату переходу на сплату єдиного податку за ставкою 2%;
  • як розрахувати базу оподаткування для сплати авансового внеску при виплаті дивідендів за звітний рік;
  • чи потрібно сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток у разі реінвестиції дивідендів;
  • як нараховувати авансовий внесок при виплаті дивідендів за періоди перебування платника податку на прибуток підприємств на спрощеній системі оподаткування.

До відома! У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток – емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними ст. 137 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Це визначено пп. 57.1-1.1 ПКУ. Також емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток. Він розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене. За наявності непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п. 136.1 ПКУ, тобто 18%. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску. Якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкта оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. 

Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Про це повідомила ДПС.