вгору

Процедура припинення юридичних осіб

Ліквідація юридичної особи – це здійснення заходів щодо припинення господарської діяльності підприємства, приведення його основних фондів до стану, який гарантує безпеку людей, майна і довкілля, та заходів щодо соціального захисту вивільнюваних працівників. Після чого компанія перестає існувати.

Порядок державної реєстрації припинення юридичних осіб регулюється Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 року № 755. Процедура зняття з обліку платників податків у контролюючих органах визначена Податковим кодексом України, розділом ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 року № 1588.

Умовно процес ліквідації компанії можна поділити на такі етапи:

  • прийняття рішення власниками (учасниками) компанії про добровільну ліквідацію компанії та фіксація такого рішення в протоколі загальних зборів учасників;
  • повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію (державного реєстратора), про початок процедури ліквідації компанії;
  • повідомлення контролюючих органів про початок процедури ліквідації компанії;
  • виявлення дебіторів, кредиторів та повідомлення про початок процедури ліквідації компанії;
  • продаж усіх активів компанії, задоволення вимог кредиторів, проведення розрахунків з власниками (учасниками) компанії відповідно до розміру їх корпоративних прав, оформлення ліквідаційного балансу компанії;
  • закриття банківських рахунків компанії, отримання банківських виписок, анулювання свідоцтв, дозволів, акредитації на митниці, виключення з реєстрів тощо;
  • проведення перевірки контролюючим органом ДПС або прийняття керівником рішення про недоцільність проведення перевірок;
  • отримання від податкового органу довідок про відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів;
  • передача до відповідної архівної установи документів, які підлягають тривалому зберіганню;
  • внесення до ЄДР відомостей про припинення юридичної особи. 

Про це повідомило ГУ ДПС у Львівській області.