вгору

Проект Методрекомендацій зі складання звіту про управління – від Мінфіну

Мінфін оприлюднив проект Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління. Звіт про управління міститиме інформацію як фінансового, так і нефінансового характеру про діяльність підприємства, його стан та перспективи розвитку і розкриватиме основні ризики та невизначеності його діяльності.

Напрями формування звіту про управління визначено з метою систематизації та співставності інформації, та включають, зокрема:

  1. організаційну структуру та опис діяльності підприємства;
  2. результати діяльності;
  3. ліквідність та зобов’язання;
  4. екологічні аспекти;
  5. соціальні аспекти та кадрова політика;
  6. ризики;
  7. дослідження та інновації;
  8. фінансові інвестиції;
  9. перспективи розвитку;
  10. корпоративне управління (складають підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію).

Наведений перелік напрямів формування звіту не є вичерпним, і підприємство може розкривати іншу інформацію, яку вважає за доцільне.

Звітний період для складання звіту про управління – календарний рік (з 1 січня кожного року по 31 грудня того самого року).

Зверніть увагу!

Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV звіт про управління подається разом з фінансовою та консолідованою фінансовою звітністю в порядку та строки, встановлені законом. Якщо підприємство подає консолідовану фінансову звітність, відповідно подається й консолідований звіт про управління.

Від подання звіту з управління звільняються мікропідприємства та малі підприємства. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію.

Наразі проектом Методрекомендацій зі складання звіту про управління передбачено, що вони можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юрособами усіх форм власності. Виключення зроблене лише для банків, бюджетних установ, мікро- та малих підприємств.

Нагадуємо нашим користувачам, що типову форму звіту про управління затверджувати не будуть. Отже, кожне підприємство має розробити свою власну форму.

Додатково читайте у Блозі бухгалтера про проект змін до НП(С)БО 1 та НП(С)БО 2 від Мінфіну.