вгору

Проєкт змін до Методрекомендацій з бухгалтерського обліку

Мінфін оприлюднив проєкт змін до 6 методрекомендацій з бухгалтерського обліку. З’явився відповідний наказ.

1. Основні засоби

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561, зокрема, пропонується доповнити нормою, щодо ліквідаційної вартості об’єкта основних засобів (далі – ОЗ).   Ліквідаційна вартість може дорівнювати нулю, якщо підприємство не може достовірно визначити суму, яка очікується від реалізації (ліквідації) ОЗ після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації).

Нагадаємо, ліквідаційна вартість приймається в сумі, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) ОЗ після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією). Передбачається, що ліквідаційна вартість  визначатиметься комісією, створеною наказом керівника підприємства, при введенні об'єкта в експлуатацію.

Повернення орендодавцю орендованих у складі цілісного майнового комплексу ОЗ з оформленням орендодавцем і орендарем документів приймання-передачі відображається орендарем за К-т рахунків обліку ОЗ (балансова вартість) і Д-т рахунків обліку зносу ОЗ (сума зносу) та додаткового капіталу (залишкова вартість). Повернення орендодавцю залишку невикористаних амортизаційних відрахувань на орендовані основні засоби орендар відображає за Д-т субрах. 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та К-т субрах. 311 «Поточні рахунки в національній валюті». При цьому у разі створення цільового фонду з відновлення таких основних засобів залишок невикористаного цільового фонду, що підлягає поверненню орендодавцю, відображається за Д-т рах. 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» та К-т субрах. 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

2. Запаси

Згідно зі змінами, що пропонуються до Методрекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.2007 р. № 2, в формі закупівельного акту, яким оформлюються надходження запасів від фізосіб (не СПД) торговельними підприємствами та закладами ресторанного господарства, не буде фіксуватися місце його складання.

Також передбачено, що проведення інвентаризації здійснюється відповідно до постанови КМУ  від 28.02.2000 р. № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» та Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879.

3. Фінансові витрати

У Методрекомендаціях з бухгалтерського обліку фінансових витрат, затверджених наказом Мінфіну від 01.11.2010 р. № 1300, уточнюється, що вони не застосовуються підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінзвітність за МСФЗ.

Також ці Методрекомендації не поширюються на юросіб, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькими товариствами, підприємствами, які ведуть спрощений бухоблік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також на представництва іноземних СГ.

4. Нематеріальні активи                                 

Змінами до Методрекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджених наказом Мінфіну від 16.11.2009 р. № 1327, уточнюється, що вони не розповсюджуються на банки.

До того ж, проведення інвентаризації нематеріальних активів та оформлення її результатів здійснюються відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну 02.09.2014 р. № 879.

5. Спільна діяльність

Норми Методрекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи, затверджених наказом Мінфіну від 30.12.2011 р. № 1873, уточнені. Передбачається, що вони не будуть застосовуватися також банками та підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінзвітність за МСФЗ, що провадять спільну діяльність без створення юрособи при відображенні операцій зі спільної діяльності у бухобліку та розкритті відповідної інформації у фінзвітності.

6. Облікова політика

Змінами до Методрекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. № 635, уточнено, що розпорядчий документ про облікову політику підприємства визначає, зокрема застосування класів 8 та 9. До того ж, зазначено, що рахунки класу 9 «Витрати діяльності» ведуться всіма підприємствами з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 «Витрати за елементами».