вгору

Проміжна фінзвітність складається з Балансу і Звіту про фінрезультати – внесено зміни до НП(С)БО 1

Мінфін наказом від 20.06.2018 р. № 564 вніс зміни до НП(С)БО 1 «Загальні відомості до фінансової звітності» та НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність».

НП(С)БО 1

Зокрема, абзац 3 п. 1 розд.II НП(С)БО 1 викладено у редакції:

«Підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати.» Нагадаємо, що відповідні зміни були внесені і до Порядку подання фінансової звітності (постанова КМУ від 11.07.2018 р. № 547 набрала чинності 14.07.2018 р.). Отже, особливості подання проміжної фінзвітності, зокрема, при поданні декларації про прибуток (за I квартал, півріччя, три квартали), повністю врегульовані на законодавчому рівні.

НП(С)БО 2

Норми оновленого НП(С)БО 2 застосовуються групою юридичних осіб (далі – група підприємств), яка складається з підприємства, що контролює інші підприємства (материнське (холдингове) підприємство), та дочірніх підприємств (крім групи підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, або групи підприємств, у якій підприємство, що контролює інші підприємства (материнське (холдингове) підприємство), складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

Крім того визначено, що підприємства, які контролюють інші підприємства (крім підприємств, що становлять суспільний інтерес), можуть не подавати консолідованої фінансової звітності, якщо разом із контрольованими підприємствами їхні показники на дату складання річної фінансової звітності не перевищують двох із таких критеріїв:

  • балансова вартість активів – до 4 млн євро;
  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 млн євро;
  • середня кількість працівників – до 50 осіб.

До відома! Форми Звіту про платежі на користь держави та Звіту про управління, які передбачалися у проекті наказу щодо змін до НП(С)БО, наказом № 564 не затверджені.

Наказ № 564 набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нагадуємо користувачам M.E.Doc, що при формуванні фінзвітності, яка подається до Державної фіскальної служби України і Державної служби статистики України, слід використовувати формати з першою літерою «S».