вгору

Прожитковий мінімум планують прив’язати до середньомісячної зарплати

Верховна Рада України пропонує врегулювати питання формування прожиткового мінімуму та прив’язати його до середньомісячної зарплати. Законопроєкт № 3515 від 20.05.2020 р. прийнято у першому читанні.

Визначати розмір прожиткового мінімуму пропонується в розрахунку на одну особу.

Згідно з пояснювальною запискою законопроєктом передбачається встановлення прожиткового мінімуму у відсотковому співвідношенні до середньомісячної зарплати в Україні за рік, що передує року формування Держбюджету України на наступний рік, з урахуванням прогнозного рівня інфляції поточного року. Відсоткове співвідношення розміру прожиткового мінімуму до середньомісячної заробітної плати має становити не менше:

 • у 2021 році – 40%;
 • у 2022 році – 41%;
 • у 2023 році – 42%;
 • у 2024 році – 43%;
 • у 2025 році – 44%;
 • у 2026 році – 45%;
 • у 2027 році – 46%;
 • у 2028 році – 47%;
 • у 2029 році – 48%;
 • у 2030 році – 49%;
 • у 2031 році – 50%.

При цьому передбачено: якщо фактичний розмір прожиткового мінімуму протягом трьох місяців перевищує більш ніж на 10% розмір затвердженого прожиткового мінімуму, Кабмін на основі моніторингу виконання Держбюджету України має розглянути питання щодо підвищення розміру прожиткового мінімуму.

Орган виконавчої влади, що забезпечує систематичне дослідження витрат домогосподарств, для спостереження за динамікою рівня життя в Україні повинен проводити опитування домогосподарств щодо фактичних витрат на продукти харчування, непродуктові товари, послуги, догляд за дітьми та відсоткового розміру заощаджень у структурі витрат домогосподарств. Для цілей цього Закону під домогосподарством розуміється деклароване економічне об’єднання  одного/двох/декількох осіб, які ведуть спільний облік доходів та витрат, що оподатковуються податком на доходи фізичних осіб.

У Прикінцевих положеннях визначено розміри, у яких мають застосовуватися показники прожиткового мінімуму, обраховані відповідно до цього Закону, для системи оподаткування доходів домогосподарств та для системи обрахунку пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV, починаючи із 44% у 2021 р. і до 100% у 2041 р., тобто з підвищенням на 2% кожного року. За наявності економічних підстав цей відсотковий показник може бути переглянутий ВРУ.

Для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 р. № 1768-III має застосовуватися рівень забезпечення прожиткового мінімуму, який щорічно визначається Законом про Держбюджет України на відповідний рік.