вгору

Роз’яснення контролюючих органів щодо визнання заборгованості безнадійною

Податковий кодекс України визнає безнадійною заборгованість, яка відповідає одній з ознак, наведених у пп.14.1.11 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), зокрема, заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності.

При цьому не встановлюється будь-яких додаткових умов для визнання заборгованості за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності, безнадійною. Ця норма ПКУ не передбачає необхідності здійснення платником податку – кредитором будь-яких заходів щодо стягнення заборгованості, зокрема у судовому порядку, визнання боржника банкрутом тощо.

На таких особливостях визнання безнадійною заборгованості за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності, наголошує Головне управління ДФС у Дніпропетровській області.

При цьому податківці додатково посилаються на Узагальнюючу податкову консультацію Міністерства фінансів України «Щодо необхідності звернення до суду для визнання заборгованості безнадійною відповідно до пп. «а» пп. 14.1. Податкового кодексу України», розміщену на веб-сторінці міністерства у розділі «Нормативно-правові акти з податкових консультацій» (Додаток 1 до наказу МФУ від 03.04.2018 р. № 400)

Нижче наводимо текст згаданої Узагальнюючої консультації:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

 03 квітня 2018 року № 400

 

Узагальнююча податкова консультація

щодо необхідності звернення до суду для визнання заборгованості безнадійною відповідно до підпункту «а» підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України

Підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) визначено, що безнадійна заборгованість – це заборгованість, що відповідає одній з перелічених підпунктом ознак. Зокрема, відповідно до підпункту «а» підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Кодексу під безнадійною заборгованістю розуміється заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності.

Підпунктом «а» підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Кодексу не встановлюється будь-яких додаткових умов для визнання заборгованості за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності, безнадійною. Ця норма Кодексу не передбачає необхідності здійснення платником податку – кредитором будь-яких заходів щодо стягнення заборгованості, зокрема у судовому порядку, визнання боржника банкрутом тощо. Тож, виключним та достатнім критерієм для визнання заборгованості безнадійної згідно з підпунктом «а» підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Кодексу є сплив строку позовної давності зобов'язаннями щодо такої заборгованості, незалежно від того звертався кредитор до суду з метою її стягнення чи ні.

Таким чином, у разі якщо заборгованість відповідає ознаці, визначеній підпунктом «а» підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Кодексу, платники податку не повинні здійснювати перевірку відповідності такої заборгованості іншим ознакам, передбаченим підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14  Кодексу.

 

В. о. директора Департаменту податкової політики                                          В. П. Овчаренко