вгору

Розширено підстави для проведення перевірок з питань ТЦ

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо приватизації державного і комунального майна, яке перебуває у податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення податкового боргу» від 03.11.2022 № 2719-ІХ (набрав чинності 24.11.2022) розширено перелік підстав для проведення документальних позапланових перевірок. 

Так, з 24.11.2022 до таких підстав, відповідно до пп. «б» пп. 69.2 підрозд. 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПКУ) включено підстави, зокрема, з питань трансфертного ціноутворення (далі – ТЦ) та міжнародного оподаткування.

У частині контролю за трансфертним ціноутворенням відновлені позапланові документальні перевірки з таких підстав:

  • не подано в установлений законом строк податкову декларацію, розрахунки, звітність для податкового контролю за ТЦ відповідно до п. 39.4 ПКУ (пп. 78.1.2 ПКУ);
  • у разі отримання документально підтвердженої інформації та даних, що свідчать про невідповідність умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» та/або встановлення невідповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» у порядку, передбаченому пп. 39.5.1.1 ПКУ (пп. 78.1.14 ПКУ);
  • неподання платником податків або подання з порушенням вимог п. 39.4 ПКУ звіту про контрольовані операції та/або документації з ТЦ або у разі встановлення порушень під час моніторингу такого звіту або документації відповідно до вимог п. 39.4 і 39.5 ПКУ (пп. 78.1.15 ПКУ);отримано звіт про контрольовані операції, надісланий платником податків відповідно до п. 39.4 ПКУ. У такому разі перевірка проводиться виключно з питань контролю ТЦ (пп. 78.1.16 ПКУ).

У частині контролю за міжнародною діяльністю передбачені такі підстави для проведення позапланових документальних перевірок:

з питань оподаткування юридичними особами або іншими нерезидентами, які здійснюють господарську діяльність через постійне представництво на території України, доходів, отриманих нерезидентами із джерелом їх походження з України;

нерезидентів (представництв нерезидентів);

у разі отримання інформації, що свідчить про ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України, відповідно до вимог пп. 14.1.193 ПКУ, без взяття на податковий облік (пп. 78.1.22 ПКУ).

Крім вже вказаних, існують підстави, які застосовуються, зокрема, завдяки обміну податковою інформацією з компетентними органами зарубіжних країн, зокрема:

  • якщо після проведення документальної планової перевірки або документальної позапланової перевірки отримано інформацію та/або документи від іноземних державних органів, які стосуються питань, що були охоплені під час попередніх перевірок платника податків та свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи. Така перевірка проводиться виключно щодо питань, що стали підставою для проведення такої перевірки (пп. 78.1.21 ПКУ);
  • у разі отримання інформації, що свідчить про ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України, відповідно до вимог пп. 14.1.193 ПКУ, без взяття на податковий облік (пп. 78.1.22 ПКУ).

Вищезазначені перевірки проводяться з урахуванням норм п. 69.2 підрозд. 10 розділу ХХ ПКУ, а саме за наявності безпечного доступу, допуску до відповідних територій, приміщень, документів платників податків та іншого.

Документальні позапланові перевірки, які були розпочаті, але не можуть бути завершені у зв'язку з виникненням обставин, передбачених даним пунктом, можуть бути зупинені до завершення дії таких обставин та/або усунення перешкод щодо проведення перевірки.

Також варто зауважити, що документальні позапланові перевірки з підстав, визначених пп. 78.1.14 – 78.1.16 ПКУ, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, поновлюються на невикористаний строк.

Разом з тим, до виникнення підстав та початку проведення контролюючим органом перевірки платники податків, які здійснювали контрольовані операції (далі – КО), мають можливість переглянути проведені ними КО на відповідність принципу «витягнутої руки» та скористатись можливістю проведення самостійного коригування (подання уточнюючого розрахунку до 1 жовтня 2023 року) відповідно до пп. 39.5.4 та п. 50.1 ПКУ.

Варто також врахувати, що згідно з нормами п. 50.1 ПКУ платники податків мають можливість добровільної сплати податку на прибуток іноземних юридичних осіб шляхом подання уточнюючих розрахунків.

Нагадуємо, що відповідно до пп. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ в разі відсутності можливості своєчасно виконати свій податковий обов'язок щодо дотримання термінів сплати податків і зборів, подання звітності та/або документів (повідомлень), зокрема передбачених ст. ст. 39 і 39-2 ПКУ, п. 46.2 ПКУ, платники податків звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов'язковим виконанням таких обов'язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Довідково: Питання трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування можуть також досліджуватись у ході перевірок, організованих відповідно до пп. 78.1.5, 78.1.7, 78.1.12 ПКУ.

Про це повідомила ДПСУ на офіційному сайті.