вгору

РРО та ПРРО: що планують змінити у застосуванні

31.05.2021

ДПС оприлюднила проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з питання застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій» (далі – проєкт Наказу).

Приведення у відповідність до законів

Згідно з пояснювальною запискою проєкт Наказу розроблено з метою приведення нормативно-правових актів Мінфіну у відповідність до законів України. Йдеться про:

  • Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій» від 01.12.2020 р. № 1017-IX (далі – Закон № 1017);
  • Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування» від 17.12.2020 р. № 1117-IX (далі – Закон № 1117);
  • внесення необхідних технічних правок до порядків застосування РРО/ ПРРО.

Законом № 1017 внесено зміни до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР (далі – Закон № 265), зокрема, в частині визначених обов’язків для СГ, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі із застосуванням РРО та/або ПРРО. Крім того, внесені техніко-юридичні правки до положень, пов’язаних із застосуванням ПРРО. Зокрема, врегульовано питання щодо застосування в ПРРО удосконаленого електронного підпису та/або удосконаленої електронної печатки для засвідчення особою, яка проводить розрахункову операцію, розрахункових документів та передачі інформації від ПРРО до фіскального сервера ДПС.

Законом № 1117, зокрема, надано можливість вести облік операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів через ПРРО.

У зв’язку з цим порядки, затверджені наказом Мінфіну «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій» від 14.06.2016 р. № 547, потребували внесення змін.

Які основні зміни передбачені?

Порядок опломбування РРО

Зокрема, у п. 6 розд. II Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій пропонують внести зміни щодо строку введення РРО в експлуатацію ЦСО – що не перевищує трьох робочих днів (зараз – трьох діб) від дати отримання ЦСО довідки про резервування фіскального номера, надісланого до ЦСО ДПС.

Порядок реєстрації, ведення реєстру та застосування ПРРО

До Реєстру вносяться дані про ПРРО, а також відомості про суб’єктів господарювання та їхні господарські одиниці, де застосовуються такі ПРРО, дані сертифікатів кваліфікованих або удосконалених електронних підписів та/або печаток (далі – електронний підпис та/або печатка), що використовуються такими ПРРО.

Для реєстрації ПРРО, як і раніше, складається заява про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (додаток 1) (далі – Заява). Звертаємо увагу на те, що форму № 1-ПРРО пропонується викласти у новій редакції.

Передбачено, що у заяві зазначається локальний номер ПРРО, який присвоюється такому ПРРО суб’єктом господарювання. Локальний номер ПРРО становить числовий номер, він є унікальним серед номерів, що присвоюються суб’єктом господарювання у довільному порядку ПРРО для його реєстрації та застосування у відповідній господарській одиниці.

Локальний номер ПРРО зберігається за ПРРО до дати скасування реєстрації ПРРО.

Відмова у реєстрації ПРРО формується, зокрема, якщо ПРРО із зазначеними у Заяві назвою та локальним номером вже зареєстрований.

Змінами, передбаченими до п. 7 розд. II цього Порядку, визначено, що дані сертифікатів електронних підписів та/або печаток, що використовуються такими ПРРО, вносяться до Реєстру на підставі поданих суб’єктами господарювання в електронній формі повідомлень про надання інформації щодо кваліфікованих/удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО за формою № 5-ПРРО (додаток 5). 

Проєктом змін до цього Порядку передбачено, що суб’єкти господарювання, які використовують ПРРО для здійснення розрахункових операцій у готівковій та/або безготівковій формі у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг або операцій з торгівлі валютою в готівковій формі, зобов’язані, зокрема:

  • передавати засобами телекомунікацій створену ПРРО інформацію у формі електронних копій розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків, повідомлення, передбачені цим Порядком, для їх реєстрації і довгострокового зберігання на фіскальному сервері та обліку роботи ПРРО фіскальним сервером (абз. дев’ятий п. 1 розд. IV Порядку);
  • створювати контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання на ПРРО у разі здійснення розрахункових операцій у режимі офлайн відповідно до Закону № 265 – до моменту передачі електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітних чеків до фіскального сервера з отриманням від фіскального сервера підтвердження про їх доставку.

Пункт 2 розд. IV пропонується доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

«ПРРО може бути встановлений та застосовуватися лише на пристрої, що належить суб’єкту господарювання, на якого зареєстровано ПРРО. Розрахункові операції на такому ПРРО можуть проводити лише ті особи, сертифікати електронних підписів та/або печаток яких внесені до Реєстру щодо такого ПРРО.

У ПРРО може використовуватися удосконалена електронна печатка юридичної особи, фізичної особи – підприємця, створювачем якої є така особа.

Використання у ПРРО кваліфікованої або удосконаленої електронної печатки можливе за умови доступу до особистого ключа печатки лише створювача (уповноваженого представника створювача) електронної печатки та захисту такого ключа від несанкціонованого доступу інших осіб, та з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» та Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Використовувати ПРРО під час оптової та/або роздрібної торгівлі пальним забороняється.»

Передбачена наступна редакція п. 3 розд. IV цього Порядку:

«3. Для переведення у фіскальний режим роботи ПРРО, зареєстрованого у Реєстрі, забезпечення реєстрації розрахункових документів на фіскальному сервері особа, яка здійснює розрахункову операцію (за умови закриття попередньої зміни на такому ПРРО), відкриває робочу зміну, ініціюючи відповідною командою ПРРО автоматичне створення службового документа, якому ПРРО автоматично присвоює локальний номер та тип «Відкриття зміни» (далі – повідомлення про відкриття зміни).

Локальний номер цього та інших електронних документів, що створюються ПРРО, є порядковим числовим номером, автоматично сформованим ПРРО, який присвоюється електронним документам, створеним ПРРО.

Таке повідомлення направляється до фіскального сервера і реєструється фіскальним сервером шляхом присвоєння йому номера, який є номером зміни.

Номер зміни повідомляється особі, яка відкриває зміну на ПРРО, у відповіді фіскального сервера.

Також розд. IV цього Порядку пропонується доповнити новим п. 9 такого змісту:

«9. Внесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків повинні реєструватися через ПРРО з використанням операцій «службове внесення» та «службова видача», якщо такі внесення чи видача не пов’язані з проведенням розрахункових операцій:

операція «службове внесення» використовується для реєстрації суми готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що проводиться після виконання Z-звіту;

операція «службова видача» використовується для реєстрації суми готівки, яка вилучається з місця проведення розрахунків та/або видається держателям електронних платіжних засобів.

Проведення операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів здійснюється суб’єктами господарювання із використанням ПРРО у порядку, визначеному Законом та нормативно-правовим актом Національного банку України з питань ведення касових операцій у національній валюті в Україні».

Пропонується змінити й порядок застосування режиму офлайн. Так, якщо в період роботи ПРРО в режимі офлайн настав термін формування фіскального звітного чека, то він має бути сформований після видачі останнього розрахункового документа за цю зміну та до формування повідомлення про відкриття зміни, що створюється для наступної зміни (зараз – «Повідомлення за формою № 3-ПРРО про відкриття наступної зміни». Цю затверджену форму пропонують скасувати, а встановити довільну форму). Фіскальні номери останнього розрахункового документа за цей день, фіскального звітного чека присвоюються із Діапазону послідовно (п. 7 роз. V Порядку).

Після відновлення зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером в момент виходу ПРРО із режиму офлайн одночасно мають бути сформовані електронне Повідомлення за формою № 4-ПРРО з відміткою «завершення режиму офлайн» із присвоєнням Повідомленню за формою № 4-ПРРО відповідного фіскального номера із Діапазону та пакет даних встановленого формату, що містить повідомлення про початок переведення ПРРО в режим офлайн, електронні копії розрахункових документів та/або електронні копії фіскальних звітних чеків (контрольна стрічка) та повідомлення про завершення режиму офлайн з використанням електронного підпису особи, яка здійснювала розрахункові операції, або електронної печатки суб’єкта господарювання, на якого зареєстровано ПРРО. Зазначений пакет даних протягом години після встановлення зв’язку із фіскальним сервером направляється до фіскального сервера (оновлений п. 8 розд. V цього Порядку).