вгору

Щодо особливостей заповнення податкової звітності з ПДВ у разі реорганізації платника

Порядком електронного адміністрування ПДВ, затвердженим постановою Кабміну «Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість» від 16.10.2014 р. № 569 (далі - Порядок № 569) встановлено, що сума податку (Σ накл.) платника податку, реорганізованого шляхом приєднання, злиття, перетворення, сформована на дату державної реєстрації припинення юридичної особи, використовується під час обчислення суми податку (Σ накл.) правонаступника такого реорганізованого платника податку за умови повідомлення таким реорганізованим платником податку контролюючого органу відповідно до пп.  16.1.10 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) та з урахуванням результатів проведеної згідно з  пп. 78.1.7 ПКУ перевірки. 

Форма Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку в СЕА ПДВ та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізовується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (далі - Заява) затверджена наказом Мінфіну «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» від 28.01.2016 № 21 (далі - Наказ № 21). 

Сума податку (Σ накл.) платника податку, що реорганізовується шляхом поділу (з якого здійснюється виділ), зазначається таким платником податку у Заяві відповідно до розподіленої частки майна згідно з розподільчим балансом, яка подається у складі податкової декларації з податку із зазначенням платників податку - правонаступників. 

Сума податку (Σ накл.) платника податку, що є правонаступником платника податку, якого реорганізовано, зазначається таким платником податку – правонаступником у Заяві відповідно до отриманої частки майна згідно з розподільчим балансом, яка подається у складі податкової декларації з податку із зазначенням платників податку, яких реорганізовано 

Зверніть увагу! Заява подається після підтвердження суми податку (Σ накл.) документальною перевіркою ДПС. 

Отже, при заповненні податкової звітності платнику податку, що реорганізовується, та правонаступнику слід звернути увагу на відповідність показників у таблицях 4 та 5 додатку 4 до декларації, зокрема: 

  • суми (Σ накл.), зазначені у кол. 3 таблиці 5 додатка 4, повинні відповідати сумі (Σ накл.), зазначеної у кол. 3 таблиці 4 додатка 4  платника податку, що реорганізується; 
  • реєстраційна сума (Σ накл.), зазначена у кол. 4 таблиці 5 додатка 4, повинна відповідати сумі ліміту (Σ накл.) платника податку, що реорганізується згідно з часткою, зазначеною ним у розподільчому балансі/передавальному акті, з урахуванням винесених податкових повідомлень-рішень за наслідками проведеної контролюючим органом  документальної перевірки платника, що реорганізується. 

Важливо! Зазначені правонаступником у графах 5 та 6 таблиці 5 додатку 4 дата, номер акту (довідки) перевірки повинні відповідати даті та номеру акту (довідки) перевірки, зазначеному платником у таблиці 3 (графи 6 та 7) додатку 2 до Декларації, а також номеру та даті акту перевірки, складеному контролюючим органам по платнику, що реорганізується. 

Про це повідомили податківці ДПСУ.