вгору

Щодо порядку коригування показників АН у разі повернення покупцем пального/спирту етилового

Нагадаємо, порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового затверджений наказом Мінфіну від 27.11.2020 р. № 729 (далі - Порядок № 729). 

Якщо після реалізації пального або спирту етилового відбувається повернення його частини чи всього обсягу пального/спирту етилового особі, що реалізує пальне/спирт етиловий, або виникає потреба у виправленні помилок, допущених під час складання акцизної накладної (далі - АН) форми «П» або форми «С», показники такої АН підлягають коригуванню шляхом складання розрахунку коригування акцизної накладної (далі - розрахунок коригування) та реєстрації його в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі - ЄРАН). 

Такий розрахунок коригування має бути зареєстрованим в ЄРАН після реєстрації АН, показники якої коригуються, та у межах 1095 днів з дати здійснення операції з реалізації пального/спирту етилового, яка відбулась починаючи з 1 липня 2019 року. 

Важливо! Показники АН, складених на операції з ознаками щодо умов оподаткування або «3», або «4», або «9» після погашення податкового векселя, виданого до отримання або ввезення на митну територію України такого пального, не коригуються, розрахунки коригування до них не складаються та в ЄРАН не реєструються. 

Коригуються лише показники складених АН, зареєстрованих в ЄРАН відповідно до ст. 231 Податкового кодексу України. 

Так, розрахунок коригування складає платник податку (філія чи структурний підрозділ платника податку), який реалізує пальне/спирт етиловий та склав АН, показники якої коригуються (п. 3 розд. IV та розд. V Порядку № 729). 

Нагадаємо, що складання розрахунків коригування здійснюється у такій самій кількості примірників, як і кількість примірників АН, до якої вони складаються, крім розрахунків коригування, складених до АН на операцію з реалізації пального/спирту етилового, яка не відбулась (у тому числі через зазначення помилкових реквізитів отримувача пального/спирту етилового - платника податку (філії чи структурного підрозділу платника податку), або акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який отримано пальне/спирт етиловий), другий примірник якої не зареєстрований отримувачем пального в ЄРАН (п. 4 розд. IV та розд. V Порядку № 729). 

У разі зазначення платником в АН помилкових реквізитів отримувача пального - платника податку (філії чи структурного підрозділу платника податку) або отримувача пального, що не є платником, або допущення помилки у реквізитах акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який отримано пальне, або складання АН на операцію з реалізації пального, яка не відбулась, та реєстрації в ЄРАН такої АН (першого примірника такої АН), платником податку складається розрахунок коригування до такої АН: 

  • в одному примірнику - для коригування складеної в одному примірнику АН; 
  • в одному примірнику - для коригування складеної в двох примірниках АН, другий примірник якої не зареєстрований отримувачем в ЄРАН; 
  • в двох примірниках - для коригування складеної в двох примірниках АН, другий примірник якої зареєстрований отримувачем пального в ЄРАН (п. 5 розд. IV та розд. V Порядку № 729). 

Всі розрахунки коригування, складені платником податку (філією чи структурним підрозділом платника податку) до АН, підлягають реєстрації в ЄРАН. 

Складені в одному примірнику розрахунки коригування реєструються в ЄРАН особою, що реалізує пальне/спирт етиловий, незалежно від того, чи передбачається зміна обсягів реалізованого пального/спирту етилового (п. 7 розд. IV та розд. V Порядку № 729 ). 

Якщо передбачається зменшення обсягів реалізованого пального/спирту етилового, зазначеного в АН, перший та другий примірники якої зареєстровано в ЄРАН: 

  • платник направляє особі - отримувачу пального/спирту етилового перший та другий примірники розрахунку коригування АН; 
  • особа - отримувач пального/спирту етилового реєструє в ЄРАН перший та другий примірники розрахунку коригування АН. 

Особа, що реалізує пальне/спирт етиловий, має право зменшити обсяг реалізованого пального/спирту етилового у податковій декларації за розрахунком коригування після реєстрації усіх примірників такого розрахунку коригування в ЄРАН отримувачем пального/спирту етилового. 

Зверніть увагу! Якщо в ЄРАН зареєстровано тільки перший примірник АН, складеної на операцію з реалізації пального/спирту етилового, яка не відбулась (у т. ч. через зазначення помилкових реквізитів отримувача пального/спирту етилового - платника податку (філії чи структурного підрозділу платника податку), або помилкових реквізитів акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який отримано пальне/спирт етиловий), платник складає розрахунок коригування у одному примірнику, та реєструє його в ЄРАН. 

Для здійснення відміни показників АН, що коригується (коди виду коригування або «1», або «2», або «3», або «5», або «6») в табличній частині такого розрахунку платник: 

  • у графі 1 зазначає порядковий номер рядка – цифру «1»; 
  • з акцизної накладної переносить до граф 2, 3 таблиці дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису; 
  • до граф 4, 5 вносить показник коригування (зменшення) обсягу реалізованого пального з відповідним знаком (-), при цьому зменшення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого пального/спирту етилового, зазначеного в акцизній накладній (з урахуванням показників АН та розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в ЄРАН). 

Такий розрахунок коригування в повному обсязі сторнує обсяг пального/спирту етилового, зазначений в АН та розрахунках коригування до такої накладної, зареєстрованих в ЄРАН (п. 17 розд. IV та розд. V Порядку № 729). 

Особа, що реалізує пальне/спирт етиловий, має право зменшити обсяг реалізованого пального/спирту етилового у податковій декларації за таким розрахунком коригування після його реєстрації в ЄРАН. 

Таке роз'яснення розміщено на Інформаційно-довідковому ресурсі “ЗІР”, категорія 114.11.03.