вгору

Щодо штрафних санкцій за порушення строків зберігання документів з обчислення і сплати податків та зборів

Відповідальність за порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, визначена ст. 121 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).  

Так, у разі незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених ст. 44 ПКУ строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених ПКУ, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн. 

За ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 2040 грн. 

Також, п. 121.2 ПКУ визначено, що ненадання відповіді на запит, неподання або подання не в повному обсязі платником податків, фінансовим агентом або іншою особою документів чи іншої інформації на запит контролюючого органу, надісланий відповідно до підстав, передбачених п. 6 - 8 пп. 73.3.1 ПКУ, - тягне за собою накладення штрафу у розмірі 5 мінімальних заробітних плат, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, за кожний такий факт. 

Нагадаємо, розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2023 р. становить - 6700 грн.  

Неподання або подання не в повному обсязі платником податків документів чи іншої інформації на запит контролюючого органу в інших випадках, передбачених ст. 73 ПКУ, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1 мінімальної заробітної плати, за кожний такий факт. 

Зверніть увагу! Сплата таких фінансових санкцій (штрафів) не звільняє особу від обов’язку подання інформації. 

Про це повідомлено на Інформаційно-довідковому ресурсі “ЗІР”, категорія 132.06.