вгору

Щодо сплати ПДВ при продажу товарів/послуг через закордонні маркетплейси

ДПСУ надала відповіді на питання: чи повинен ФОП сплачувати ПДВ із суми комісії, яку утримав закордонний маркетплейс за продаж товарів/послуг; із сум сплаченої ФОП комісії, до якої включено оплату за отримані послуги з реклами; із суми утриманої комісії за користування платіжними системами? 

1) Чи повинен ФОП сплачувати ПДВ із суми комісії, яку утримав закордонний маркетплейс за продаж товарів/послуг на запропонованій ним інтернет-платформі? Чи потрібно сплачувати ПДВ із сум сплаченої ФОП комісії, до якої включено оплату за отримані послуги з реклами, наданих закордонним маркетплейсом на своїй інтернет-платформі?  

Нагадуємо, що відповідно до п. 185.1 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) об’єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ. 

ПКУ визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається по місцю реєстрації постачальника, або отримувача відповідних послуг, або по місцю фактичного надання відповідних послуг (пп. 186.2 - 186.4 ПКУ).  

Місцем постачання послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання (п. 186.3 ПКУ). 

Місцем постачання електронних послуг вважається місцезнаходження отримувача послуг (п. 186.3-1 ПКУ). 

Отже, порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг безпосередньо залежить від місця їх постачання. 

Термін «електронні послуги» та види таких послуг визначено у пп. 14.1.56-5 ПКУ 

Так, під електронними послугами розуміються послуги, які постачаються через мережу Інтернет, автоматизовано, за допомогою інформаційних технологій та переважно без втручання людини, у тому числі шляхом встановлення спеціального застосунку або додатка на смартфонах, планшетах, телевізійних приймачах чи інших цифрових пристроях. До таких послуг, зокрема, але не виключно, належать послуги з: 

  • надання рекламних послуг у мережі Інтернет, мобільних додатках та на інших електронних ресурсах, надання рекламного простору, у тому числі шляхом розміщення банерних рекламних повідомлень на вебсайтах, вебсторінках чи вебпорталах; 
  • надання доступу до інформаційних, комерційних, розважальних електронних ресурсів та інших подібних ресурсів, зокрема, але не виключно, розміщених на платформах спільного доступу до інформації чи відеоматеріалів. 

Особливості оподаткування ПДВ операцій з постачання електронних послуг нерезидентами - платниками ПДВ фізичним особам (у т. ч. фізичним особам - підприємцям, яких не зареєстровано як платників ПДВ) на митній території України встановлено ст. 208-1 ПКУ. 

Зокрема, особою для цілей оподаткування ПДВ є особа - нерезидент, яка не має постійного представництва та постачає на митній території України фізичним особам, у т. ч. ФОП, не зареєстрованим платниками ПДВ, електронні послуги, у т. ч. шляхом надання доступу до електронних послуг через електронний інтерфейс, надання технічних, організаційних, інформаційних та інших можливостей, які здійснюються з використанням інформаційних технологій і систем, для встановлення контактів та укладення угод між продавцями і покупцями та/або постачає такі електронні послуги за посередницькими договорами від власного імені, але за дорученням надавача електронних послуг. 

Таким чином, якщо послуги, які надаються ФОПу закордонним «маркетплейсом», класифікуються як електронні послуги, то місце постачання таких послуг визначається на митній території України, тому такі послуги є об’єктом оподаткування ПДВ, а нарахування та сплата ПДВ за такою операцією здійснюється залежно від статусу ФОПа (зареєстрований чи не зареєстрований платником ПДВ). 

Якщо постачання електронних послуг через мережу Інтернет нерезидентом здійснюється ФОП, яку не зареєстровано платником ПДВ, то нарахування та сплата ПДВ за такою операцією має здійснюватися особою - нерезидентом відповідно до ст. 208-1 ПКУ, тобто іноземним «маркетплейсом» (якщо такий «маркетплейс» зареєстрований платником ПДВ в Україні). 

Якщо постачання електронних послуг через мережу Інтернет нерезидентом  здійснюється ФОП - платнику ПДВ, то обов’язок щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ виникає у ФОП - платника ПДВ відповідно до ст. 208 ПКУ. 

Отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, нараховує податок за основною ставкою податку або за ставкою 7% для послуг. 

Отже, ФОП - платник ПДВ - отримувач послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України, є відповідальною особою у частині нарахування та сплати податку до бюджету за такі послуги (суми комісії, яку отримав закордонний маркетплейс за продаж товарів/послуг та послуг з реклами). 

2) Чи повинен ФОП із суми утриманої комісії за користування платіжними системами сплачувати ПДВ?  

Для цілей оподаткування ПДВ місцем постачання послуг з виконання платіжних операцій, відповідно до п. 186.4 ПКУ, є місце реєстрації їх постачальника. 

Таким чином, якщо операції з надання послуг з виконання платіжних операцій надаються ФОПу резидентами - надавачами платіжних послуг, операторами платіжних систем, то місцем постачання таких послуг є митна територія України. При цьому операції з постачання таких послуг згідно з пп. 196.1.5 ПКУ не є об’єктом оподаткування ПДВ. 

Якщо операції з надання послуг з виконання платіжних операцій надаються ФОПу нерезидентами, то місце постачання таких послуг визначається за межами митної території, і такі операції також не є об’єктом оподаткування ПДВ. 

Отже, ФОПу при придбанні послуг у надавачів платіжних послуг, операторів платіжних систем нараховувати та сплачувати ПДВ за такими операціями не потрібно, незалежно від того, постачальник таких послуг є резидентом чи нерезидентом.