вгору

Складання АН у двох примірниках: особливості реєстрації

Відповідно до п. 231.3 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) особа, яка реалізує пальне або спирт етиловий, зобов’язана скласти акцизну накладну (далі – АН) в 2-х примірниках у разі реалізації пального або спирту етилового:

а) з акцизного складу до іншого акцизного складу, в т. ч. через трубопровід або з використанням акцизного складу пересувного, у разі якщо до реалізації пального або спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий;

б) з акцизного складу до акцизного складу пересувного;

в) з акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу пересувного;

г) з акцизного складу пересувного до акцизного складу.

Особа, яка склала АН в 2-х примірниках, зобов’язана зареєструвати перший примірник такої акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі – ЄРАН), а другий примірник такої АН в день її складання надіслати розпоряднику акцизного складу – отримувачу пального або спирту етилового.

Розпорядник акцизного складу/розпорядник акцизного складу пересувного – отримувач пального або спирту етилового зобов’язаний зареєструвати другий примірник такої АН в ЄРАН після реєстрації першого примірника такої АН в ЄРАН та отримання пального або спирту етилового на акцизний склад/акцизний склад пересувний.

Якщо платник податку одночасно є особою, яка реалізує та отримує пальне або спирт етиловий, складання та реєстрація АН у двох примірниках здійснюються у встановленому п. 231.3 ПКУ порядку для складання та реєстрації акцизних накладних у двох примірниках.

Платник податку – розпорядник акцизного складу пересувного, акцизний склад пересувний якого використовувався при ввезенні пального або спирту етилового на митну територію України, завжди складає АН при реалізації такого пального або спирту етилового з такого акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу пересувного або акцизного складу.

Перехід права власності на пальне або спирт етиловий, що переміщується та/або зберігається у транспортному засобі, від одного суб’єкта господарювання до іншого вважається реалізацією пального або спирту етилового з одного акцизного складу пересувного до іншого. При цьому суб’єкт господарювання, від якого переходить право власності на таке пальне або спирт етиловий, вважається особою, яка реалізує пальне, а суб’єкт господарювання, до якого переходить право власності на таке пальне або спирт етиловий, вважається отримувачем пального або спирту етилового.

Встановлено єдиний термін реєстрації в ЄРАН другого примірника АН отримувачем пального або спирту етилового, а саме – після фактичного отримання пального на акцизний склад/акцизний склад пересувний, але не пізніше 3 к. дн., наступних за днем отримання пального або спирту етилового на акцизний склад/акцизний склад пересувний розпорядником акцизного складу/акцизного складу пересувного – отримувачем пального або спирту етилового (п. 231.6 ПКУ).

Про це повідомило Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП.

Нагадуємо, що акцизні накладні доступні до заповнення у програмі M.E.Doc:

- J/F1203202 – Акцизна накладна форми "П";

- J/F1203402 – Акцизна накладна форми "C".