вгору

Списання безнадійного податкового боргу: за яких підстав?

Прийняття рішення про списання безнадійного податкового боргу платників податків врегульовано положеннями ст. 101 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та однойменним Порядком, затвердженим наказом Мінфіну від 28.07.2022 р. № 220 (далі – Порядок). 

Який борг вважається безнадійним? 

Згідно з п. 2 розд. ІІ Порядку безнадійним податковим боргом є: 

1) податковий борг платника податків, визнаного в установленому порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені у зв’язку з недостатністю майна банкрута, – станом на дату набрання законної сили ухвалою суду про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу (у разі банкрутства боржника-юрособи) або ухвалою суду про завершення процедури погашення боргів боржника та закриття провадження у справі про неплатоспроможність (у разі банкрутства боржника-фізособи); 

2) податковий борг фізособи, яка визнана в судовому порядку недієздатною, безвісно відсутньою або оголошена померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом, – станом на дату набрання законної сили відповідним рішенням суду; 

3) податковий борг померлої фізособи у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом, – станом на дату підписання акта опису спадкового майна за умови отримання інформації про підписання такого акта відповідно до чинного законодавства; 

4) податковий борг фізособи, яка понад 720 днів перебуває у розшуку, – станом на дату отримання інформації на запит органу ДПС за даними відповідних органів; 

5) податковий борг платника податків, у т. ч. податкового агента, стосовно якого минув строк давності, встановлений п. 102.4 ПКУ, – станом на дату прийняття рішення керівником (його заступником або уповноваженою особою) тероргану ДПС; 

6) податковий борг платника податків, що виник внаслідок форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), – станом на дату, що настає за граничним строком сплати грошових зобов’язань за період, на який припадає дата, зазначена в документі, що засвідчує факт форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). 

Такий факт форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) підтверджується сертифікатом про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), виданим Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами; 

7) податковий борг платника податків, щодо якого до ЄДР внесено запис про його припинення на підставі рішення суду, – станом на дату припинення державної реєстрації платника податків, зазначену у відповідному повідомленні держреєстратора; 

8) податковий борг банку, щодо якого наявне рішення Фонду гарантування вкладів фізосіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку або рішення НБУ про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури, – станом на дату прийняття відповідного рішення. 

Про це повідомило ГУ ДПС в Одеській області. 

Відповідно до п. 101.3 ПКУ якщо фізособа, яка у судовому порядку визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою, зявляється або якщо фізособу, яка перебувала у розшуку понад 720 днів, розшукано, списана заборгованість таких осіб підлягає відновленню та стягненню у загальному порядку з дотриманням строків позовної давності починаючи з дня відновлення такого податкового боргу. 

Згідно з п. 101.5 ПКУ контролюючі органи щокварталу здійснюють списання безнадійного податкового боргу (рис. 1).  

Рис. 1

Зверніть увагу! Органи стягнення відкликають платіжні інструкції, якими передбачено стягнення пені, штрафних санкцій та безнадійного податкового боргу, списаних відповідно до ПКУ (п. 101.4 ПКУ).