вгору

Сплата ЄСВ у 2018 році членами фермерських господарств

З 1 січня 2018 року відбулися значні зміни в оподаткуванні фермерів єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ).

Так, з 01.01.2018 р. члени фермерського господарства виключені із переліку платників, які мають право на добровільну сплату ЄСВ та водночас визнані платниками ЄСВ, крім тих, які підлягають страхуванню на інших підставах (ст.4, ст.10 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. № 2464-VI; далі – Закон № 2464).

У зв’язку з цим члени фермерських господарств з 01.01.2018 р. зобов'язані стати на облік в податкових органах, як платники ЄСВ, та сплачувати ЄСВ за себе.

Взяття на облік

Для взяття на облік платником ЄСВ членам фермерських господарств необхідно подати до податкового органу за місцем проживання заяву про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ згідно з додатком 1 до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників, який затверджено наказом Мінфіну від 24.11.2014 р. № 1162. У разі ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік платниками ЄСВ, накладається штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.).

Докладно про це читайте у листах ДФСУ від 12.01.2018 р. № 1020/7/99-99-13-02-01-17 та від 19.01.2018 р. № 1638/7/99-99-13-02-01-17.

Зверніть увагу! Засновники фермерського господарства, які є родичами або членами сім'ї, але при цьому відповідно до Статуту господарства не є членами фермерського господарства, не є платниками ЄСВ у розумінні Закону № 2464. Дане роз’яснення було надано ДФСУ у листі від 29.01.2018 р. № 300/6/99-99-13-02-01-15/ІПК. Тобто членами фермерського господарства – платниками ЄСВ є лише ті особи, які внесені до Статуту фермерського господарства.

Перелік осіб, які звільнені від сплати ЄСВ

Обов’язок щодо постановки на облік та сплати ЄСВ, як члена фермерського господарства, не поширюється на:

- членів фермерських господарств, які є застрахованими особами (найманими працівниками, фізичними особами-підприємцями, головами фермерських господарств як юридичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців зі статусом сімейного фермерського господарства);

- членів фермерського господарства, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст.26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. №1058-ІV, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

У разі втрати членом фермерського господарства статусу застрахованої особи або статусу особи з інвалідністю, або припинення виплати соціальної допомоги, такий член фермерського господарства зобов'язаний стати на облік в органах доходів і зборів як платник ЄСВ.

Пенсійний фонд України листом від 05.12.2017 р. № 38450/03-13 надав роз’яснення щодо переліку пенсіонерів та інвалідів, які звільняються з 01.01.2018 від сплати ЄСВ.

Отже, звільняються від сплати ЄСВ за себе фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени фермерського господарства, які:

- отримують пенсію за віком (у тому числі на пільгових умовах);

- отримують дострокову пенсію (у тому числі на пільгових умовах);

- отримують пенсію зі зниженням пенсійного віку (у тому числі на пільгових умовах);

- є особами з інвалідністю, незалежно від отримання пенсії або соціальної допомоги;

- досягли пенсійного віку та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (незалежно від виду пенсії).

Зазначена пільга не поширюється на осіб, які:

- отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника та не досягли пенсійного віку;

- отримують пенсію за вислугу років та не досягли пенсійного віку.

Докладно про це читайте тут.

Голови фермерських господарств

В Законі України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 р. № 973-ІV (далі – Закон № 973) розрізняються поняття «голова фермерського господарства» та «члени фермерського господарства», які регламентуються різними статтями Закону № 973.

Головою сімейного фермерського господарства без статусу юрособи є член сім’ї, зареєстрований як фізособа - підприємець, і визначений договором про створення сімейного фермерського господарства, а отже сплачує ЄСВ за себе, як підприємець.

Якщо голова фермерського господарства, зареєстрованого як юрособа, виконує функції керівника або бухгалтера вказаної організації, то таке фермерське господарство використовує його працю, як працю найманого працівника, а тому він не повинен самостійно сплачувати ЄСВ.

База нарахування ЄСВ за 2018 рік

ЄСВ нараховується на суму доходу, отриманого від діяльності, яка оподатковується податком на доходи (у межах максимальної бази нарахування ЄСВ). Сума внеску за місяць не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску, в тому числі якщо за відповідний місяць або квартал не отримано дохід (див. табл. 1).

Таблиця 1

Мінімальний та максимальний розміри ЄСВ

Період

Розмір ЄСВ* за місяць, грн.

Розмір ЄСВ за квартал, грн.

Мінімальний розмір ЄСВ

 01.01.2018 - 31.12.2018

819,06

3723,00 х 22%)

2457,18

(819,00 х 3)

Максимальний розмір ЄСВ

 01.01.2018 - 31.12.2018

12285,90

55845,00** x 22%)

36857,70

(12285,9 х 3)

*За умови, що у 2018 році ставка ЄСВ – 22%, а розмір мінзарплати – 3723,00 грн.

**55845,00 грн. – максимальна сума місячного доходу, на яку нараховуватимуть ЄСВ, яка дорівнює 15 розмірам мінзарплати.

Сплата ЄСВ у 2018 році

Члени фермерських господарств зобов'язані сплачувати за себе ЄСВ, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ (абз. третій част. 8 ст. 9 Закону № 2464).

Такі платники можуть сплачувати ЄСВ у вигляді авансового платежу в розмірі, який самостійно визначили. При цьому суми ЄСВ, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ.

Слід наголосити, що ЄСВ підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника, а за несвоєчасну сплату ЄСВ передбачено фінансову відповідальність, а саме:

- накладається штраф у розмірі 20 % своєчасно несплачених сум;

- на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 % суми недоплати за кожний день прострочення платежу. Нарахування пені, передбаченої Законом № 2464, починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня фактичної сплати (перерахування) включно.

Отже, члени фермерського господарства нараховують ЄСВ за себе за календарний квартал, тобто вперше за І квартал 2018 року та сплачують його до 20-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, тобто за І квартал 2018 року – до 20.04.2018 року.