вгору

Строк звернення працівника до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати пропонують не обмежувати

У ВРУ зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до ст. 233 КЗпП України щодо забезпечення права застосування необмеженого строку звернення працівника до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати» від 22.03.2024 р. № 11107 (далі - законопроект № 11107).  

Частиною першою ст. 24 Закону України «Про відпустки» визначено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки. Аналогічні положення містяться у ч. першій ст. 83 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП). 

Разом з цим, ч. першою ст. 233 КЗпП, яка регулює строки звернення до суду за вирішенням трудових спорів, встановлено, що працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення - в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. 

Так, законопроектом № 11107 пропонується встановити, що у разі порушення роботодавцем законодавства про оплату праці звернення працівника до суду з позовом про стягнення заробітної плати, яка йому належить, тобто усіх виплат, на які працівник має право згідно з умовами трудового договору і відповідно до державних гарантій, установлених законодавством, відбувається без обмеження будь-яким строком незалежно від того, чи були такі суми нараховані роботодавцем. 

У разі прийняття цей Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.