вгору

Типові причини відмови у реєстрації ПН та РК

ДПС України розробила презентаційні матеріали щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Зокрема, податківці навели приклади типових причин відмови у реєстрації ПН та РК комісіями регіонального рівня та ДПС:

  • Підприємство виконує електромонтажні та висотні роботи.

До пояснення надано копії платіжних доручень, акти приймання-передачі виконаних робіт, угоди, штатний розпис. При цьому у штатному розписі відсутня посада електрика, не надано копії дозвільних документів на допуски до роботи з електричними мережами, відсутня інформація про підтвердження/залучення до виконання вказаних робіт спеціалістів зі сторонніх організацій, у податковій звітності платника податку не відображені доходи, нараховані та виплачені самозайнятим та/або фізичним особам за виконані роботи чи надані послуги.

  • Податкові накладні на роботи з виготовлення емульсії бітумної дорожньої та послуги з перевезення асфальтобетонної суміші (постачання товарів, відмінних від придбаних, за відсутності умов та/або матеріальних ресурсів для виробництва таких товарів).

Надано договори, копію виписки з банку на оплату виконаних робіт, копії посвідчення водія, відповідно до форми 20-ОПП подано інформацію про наявність виробничих приміщень та придбання автомобілів у 2020 році, разом з цим не надано копії документів на придбання сировини для виробництва. Основні засоби не відображені у податковій звітності, зокрема додатку АМ до декларації з податку на прибуток та фінансовій звітності платника. Відсутні акти приймання передачі готової продукції, товарно-транспортні накладні на доставку ТМЦ

  • Зупинено податкову накладну на реалізацію соняшнику урожаю 2022 року.

Платник купує частину збіжжя від неплатників податків, податковий кредит формує за рахунок придбання скрапленого газу (25%), паливо-мастильних матеріалів (14%) та збіжжя від інших платників податків, повноваження представника постачальника, який підписав накладну не підтверджено. Відсутні акти приймання-передачі, документи на оплату та транспортування.

  • Постачання товару, походження якого не прослідковується за ланцюгом постачання та накопичення залишків нереалізованої продукції.

Платник реалізує сільськогосподарську продукцію, при цьому у платника виявлено накопичення залишків нереалізованих товарів за відсутності (недостатності) місць для їх зберігання (власних, орендованих складських приміщень, холодильних установок) відповідно до поданої до контролюючих органів звітності (у податковому кредиті курятина, олія пальмова, молочний жир, фрукти та овочі).

  • Зупинено податкову накладну на реалізацію пшениці (завищена врожайність).

Не надано документи на придбання добрив, засобів захисту рослин (видаткову накладну, сертифікати якості, товарно-транспортні накладні на доставку), статистичну звітність, зокрема, копії звіту №4-сг. (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур», №29-сг. «Звіт про площі та валові збори врожаю с/г культур», № 21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» тощо. Площа наявних угідь недостатня для вирощування обсягу врожаю, що реалізується. Інформація про оренду чи власність достатніх для вирощування урожаю земель, сплати земельного податку (сплати єдиного податку для платника податку, який перебуває на спрощеній системі оподаткування четвертої групи) відсутні.

  • Підприємство громадського харчування (доставка готових обідів).

Ненадання видаткових накладних на придбання сировини, акту приймання передачі сировини, кошторису готової продукції, копії документів на часткову оплату придбаної сировини (в договорі постачання вказано про передплату 25% суми постачання та 75% після реєстрації податкової накладної).

  • Підприємство надає послуги фізичної охорони.

Недостатня кількість найманих працівників для надання послуг з фізичної охорони об’єктів замовників, при цьому у податковій звітності платника податку не відображені доходи, нараховані та виплачені самозайнятим та/або фізичним особам за виконані роботи чи надані послуги.