вгору

Торгівля валютними цінностями в готівковій формі: що необхідно знати?

Платники податку, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, зобов’язані сплачувати авансові внески з податку на прибуток підприємств за кожний пункт обміну іноземної валюти, внесений до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти станом на 01 число поточного місяця, ведення якого здійснюється Нацбанком (п. 137.11 Податкового кодексу України, (далі - ПКУ)).  

Авансові внески та податок на прибуток підприємств, що підлягають сплаті до бюджету платниками податку, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, визначаються у порядку, передбаченому п. 141.13 ПКУ.  

Для цілей оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі під пунктом обміну іноземної валюти розуміється структурний/відокремлений підрозділ, що відкривається платником податку, який згідно із Законом України «Про валюту і валютні операції» має право здійснювати торгівлю валютними цінностями у готівковій формі, з метою здійснення торгівлі іноземною валютою у готівковій формі. 

Авансовий внесок із податку на прибуток підприємств сплачується у розмірі (пп. 141.13.2 ПКУ): 

а) трьох мінімальних заробітних плат, встановлених законом станом на 01 січня звітного (податкового) року, за кожний пункт обміну іноземної валюти, розташований у населеному пункті, чисельність населення якого перевищує 50 тисяч за стат.даними чисельності наявного населення України; 

б) однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом станом на 01 січня звітного (податкового) року, за кожний пункт обміну іноземної валюти, розташований в інших, крім передбачених підпунктом «а» цього підпункту, населених пунктах або за межами населених пунктів. 

Отже, для розрахунку щомісячних авансових внесків із податку на прибуток підприємств у 2024 році мають використовуватись статистичні дані щодо чисельності населення в населених пунктах, у яких розташовано пункти обміну іноземної валюти, станом на 01 січня 2023 року. 

Зверніть увагу! Такі статистичні дані мають бути розміщені на вебсайті Держстату та використовуватись станом на 01 січня року, що передує поточному року. 

Однак формування статистичної інформації про чисельність населення (за оцінкою), починаючи з 01.01.2023, призупинено. 

У зв’язку із зазначеним ДПС звернулась до Держстату із проханням надати інформацію про джерело отримання платниками податку на прибуток підприємств та контролюючими органами статистичної інформації щодо чисельності населення у населених пунктах станом на 01.01.2023, яку слід використовувати для визначення розміру авансових внесків із податку на прибуток підприємств. 

Держстат своїм листом від 12.02.2024 р. № 10.4-15/38-24 повідомив наступне. 

Згідно із Законом України «Про офіційну статистику» органи державної статистики здійснюють виробництво та поширення офіційної державної статистичної інформації відповідно до статистичної методології та згідно з переліком робіт, періодичністю, в розрізі та в терміни, що передбачені планом державних статистичних спостережень на відповідний рік. 

Відповідно до плану та Методологічних положень державного статспостереження «Чисельність та природний рух населення», затверджених наказом Держстату від 31.05.2022 № 126, статистична інформація про чисельність населення формується, зокрема, на основі адміністративних даних територіальних органів Мін’юсту у частині державної реєстрації народження та смерті, а також органів реєстрації щодо зміни місця проживання. 

Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією рф проти України, згідно з положеннями Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» та постанови Кабміну «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» від 12.03.2022 р. № 263, отримання територіальними органами Держстату відповідних адміністративних даних у повному обсязі на сьогодні неможливе. 

Про це повідомили податківці ДПС у Дніпропетровській області.