вгору

У лікарняному – відмітка про алкогольне сп’яніння: чи оплатять?

Страхова виплата у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених законом, призначається та надається за основним місцем роботи (діяльності). Це визначено абз. першим ч. першої ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV (далі – Закон № 1105). 

Підставою для призначення застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності є сформований на основі медвисновку про тимчасову непрацездатність листок непрацездатності. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються МОЗ України, за погодженням з уповноваженим органом управління (ч. перша ст. 23 Закону № 1105). 

Наказами МОЗ України затверджено: 

Відповідно до п. 2 розд. II Порядку формування МВТН медвисновки будь-якої категорії вносяться до Реєстру медвисновків в електронній системі охорони здоров’я на підставі медичних записів про медогляд, надання консультації або лікування та медичних записів при виписці пацієнта зі стаціонару в Реєстрі медичних записів, записів при виписці пацієнта зі стаціонару в Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів за результатами проведеної експертизи тимчасової непрацездатності та висновку лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність особи. 

Відмітки про наявність алкогольного та/або наркотичного сп’яніння як причини виникнення тимчасової непрацездатності (за необхідності) належить до відомостей, що містяться в медвисновку (п. 1 розд. II Порядку формування МВТН). 

Пунктом 5 розд. IV Порядку формування МВТН передбачено, що у випадках, коли відповідно до вимог законодавства України пацієнту проводилися необхідні дослідження для визначення наявності в його організмі алкоголю (наркотичних засобів чи токсичних або отруйних речовин) та визначення ступеня його сп’яніння, а також лікуючим лікарем встановлено, що тимчасова непрацездатність настала внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням, що підтверджено результатами таких досліджень, у медичних висновках за категорією «Захворювання або травма загального характеру» лікуючий лікар робить відмітку про наявність алкогольного та/або наркотичного сп’яніння як причини виникнення непрацездатності. 

При виявленні технічної неточності або недостовірної інформації у медвисновку, зміни до нього вносяться не пізніше 7-го дня з дати його формування відповідно до п. п. 8 та 9 Порядку ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ України від 18.09.2020 р. № 2136 (п. 9 розд. IV Порядку формування МВТН). 

Згідно із п. 2 розд. II Порядку формування ЛН листок непрацездатності формується в Електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі інформації про медвисновок (медичні висновки) у разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Сформований листок непрацездатності надсилається страхувальникам, з якими застрахована особа перебуває у трудових відносинах (за основним місцем роботи та за сумісництвом) через кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг ПФУ. 

На підставі даних медвисновків, що складають один випадок тимчасової непрацездатності, формуються листки непрацездатності в порядку черговості їх створення, кожен наступний із яких створюється як продовження першого та складають один страховий випадок. 

Пунктом 5 ч. першої ст. 16 Закону № 1105 визначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності не надається у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних із таким сп’янінням. 

Отже, допомога по тимчасовій непрацездатності за листками непрацездатності, що сформовані на підставі медвисновків, не надається в межах всього випадку непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, якщо будь-який медичний висновок містить відмітку про наявність алкогольного та/або наркотичного сп’яніння як причини виникнення тимчасової непрацездатності, встановленої лікуючим лікарем. 

Роз’яснення надано листом ПФУ від 13.03.2024 р. № 2800-030401-8/15789.