вгору

У ВРУ зареєстровано проект Закону про Державний аграрний реєстр №11063

У ВРУ зареєстровано проект Закону про Державний аграрний реєстр від 04.03.2024 № 11063. 

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту, на сьогодні засади ведення на функціонування Державного аграрно реєстру врегульовано Законом України «Про державну підтримку сільського господарства України», згідно з яким Державний аграрний реєстрце державна автоматизована інформаційна система збирання, обліку, накопичення, оброблення та надання інформації про виробників сільськогосподарської продукції.  

З моменту запуску Державного аграрного реєстру виробники сільськогосподарської продукції, які зареєструвалися в цьому реєстрі, мали можливість подати заявки на отримання таких видів підтримок від міжнародних організацій, як: бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності; спеціальна бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності; надання засобів тимчасового зберігання зерна (зернових рукавів); надання інвестиційної грантової допомоги мікро- та малим сільськогосподарським виробникам, кооперативам та асоціаціям виробників географічних зазначень; отримання насіння кукурудзи та соняшника для підтримки агровиробників з прифронтових областей; відновлення ґрунтів, уражених мінами та вибухонебезпечними пережитками війни. 

Новим законопроектом передбачається, зокрема, розширити коло користувачів Державного аграрного реєстру, оскільки на даний час для отримання підтримки через цей реєстр можуть подавати заявки виключно виробники сільськогосподарської продукції. 

Отже, проектом акта пропонується Державний аграрний реєстр використовувати для надання підтримки не лише виробникам сільськогосподарської продукції, а й організаціям водокористувачів, суб’єктам агропромислового комплексу, підприємствам вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу (далісуб’єкти ДАР).  

Крім того, проектом акта передбачається можливість для суб’єктів ДАР безкоштовно отримати інформацію стосовно себе, а також інформацію, отриману шляхом інформаційної взаємодії з іншими електронними інформаційними ресурсами з Державного аграрного реєстру у формі витягу. 

Так, програмні засоби ведення Державного аграрного реєстру повинні надавати можливість на підставі та за результатами оброблення реєстрової інформації, зокрема, формування витягів з Державного аграрного реєстру. 

Крім того, законопроектом пропонується визначити, зокрема:  

  • правовий статус Державного аграрного реєстру та джерела його фінансування; 
  • держателя, адміністратора та технічного адміністратора Державного агарного реєстру; 
  • об’єкти Державного аграрного реєстру та види реєстрової інформації, яка буде оброблятися в ньому; 
  • повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави (компетентного органу); 
  • права та обов’язки користувачів Державного аграрного реєстру; 
  • особливості функціонування Державного аграрного реєстру в умовах надзвичайного або воєнного стану. 

При цьому, проектом акта вносяться зміни до ряду законів України, положення яких доповнюються новими нормами, зокрема, в частині обов’язкового використання даних Державного аграрного реєстру та/або програмних засобів ведення Державного агарного реєстру під час надання державної підтримки, підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги, грантів у сільському господарстві чи іншої допомоги (підтримки), надання часткових гарантій за кредитними зобов’язаннями суб’єктами малого і середнього бізнесу, надання підтримки страхування сільськогосподарської продукції.