вгору

Увага! Термін подання заявок на поповнення обсягів залишку пального, які утворились на 23.05.2020, – до 15.01.2021 року

Нагадаємо нашим читачам, що 31.12.2020 року було опубліковано Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування» від 17.12.2020 № 1117-ІХ (далі – Закон № 1117).

Законом № 1117, зокрема, внесено зміни до підрозд. 5 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ), які регулюють питання, пов’язані з віднесенням з 23.05.2020 відповідно до Закону України від 16.01.2020 року № 466-IX (далі – Закон № 466) палива рідкого, на основі газойлів (дизпаливо), а також розчинників або розріджувачів на основі метанолу, до підакцизного пального, в частині порядку врахування в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі – СЕА РПСЕ) залишків такого пального, які утворилися на 23.05.2020 року.

Відповідно до змін, внесених Законом № 1117, платники, визначені у пп. 32 – 33 підрозд. 5 розд. ХХ ПКУ, мають право:

 • до 31 грудня 2020 року – подати заявку на поповнення обсягів залишку пального станом на 23 травня 2020 року. У пп. 32 – 33 підрозд. 5 розд. ХХ ПКУ визначено умови подання таких заявок на поповнення обсягів залишку пального (а саме, без сплати акцизного податку за умови подальшого використання пального тільки для власного споживання або промислової переробки, зі сплатою акцизного податку – для пального, яке використовується в інших цілях);
 • до 15 січня 2021 року (включно) скласти та зареєструвати акцизні накладні на загальні обсяги пального, використаного у період з 23 травня 2020 року до 31 грудня 2020 року включно для власного споживання та/або промислової переробки або реалізованого у цей період, за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним та кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД і зареєструвати такі акцизні накладні в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

У зв’язку з набуттям чинності Законом № 1117 з 01 січня 2021 року (тобто після закінчення визначеного терміну подання заявок на поповнення обсягів залишку пального станом на 23 травня 2020 року) податківці повідомили про подовження терміну подання заявок на поповнення обсягів залишку пального станом на 23 травня 2020 року до 15 січня 2021 року (включно).

При цьому в заявці на поповнення (коригування) залишку пального, поданій відповідно до пп. 32 – 33 підрозд. 5 розд. ХХ ПКУ, зазначається:

 • тільки один код пального згідно з УКТ ЗЕД (тобто заповнюється один рядок таблиці);
 • умова оподаткування або «5» (якщо заявка подана без сплати акцизного податку), або «0» (якщо заявка подана зі сплатою акцизного податку).

В подальшому при власному споживанні чи промисловій переробці, або у випадку втрат пального, обсяги якого зазначені у заявці на поповнення залишку пального, складеній відповідно до пп. 32 – 33 підрозд. 5 розд. ХХ ПКУ без сплати акцизного податку (умова оподаткування «5»), складається акцизна накладна форми «П» у одному примірнику з врахуванням наступних особливостей:

 • у верхньому лівому куті акцизної накладної зазначається код операції «1» (власне споживання чи промислова переробка) або «2» (втрачене, зіпсоване, знищене пальне;
 • у верхньому лівому куті акцизної накладної зазначається ознака щодо умов оподаткування «5»;
 • у лівій частині акцизної накладної зазначаються реквізити платника як особи, що реалізує пальне;
 • у правій частині акцизної накладної у рядку «Особа – отримувач пального» зазначається «Неплатник», а до рядка «юридична особа – код за ЄДРПОУ отримувача пального; договір про спільну діяльність – реєстраційний обліковий номер; для фізичної особи – прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта» вноситься умовний код «1000000000».

Якщо у платника виникає необхідність переміщення пального, обсяги якого зазначені у заявці на поповнення залишку пального, складеній відповідно до пп. 32 – 33 підрозд. 5 розд. ХХ ПКУ без сплати акцизного податку (умова оподаткування «5»), з акцизного складу, зазначеного у такій заявці, на інший акцизний склад або акцизний склад пересувний, на такі операції складається акцизна накладна форми «П» у двох примірниках з врахуванням наступних особливостей:

 • у верхньому лівому куті акцизної накладної зазначається код операції «0» та умови оподаткування «5»;
 • у лівій та правій частині акцизної накладної зазначаються реквізити платника як особи, яка одночасно є особою, що реалізує пальне та отримує пальне.

Підпунктом 34 підрозд. 5 розд. ХХ ПКУ:

 • визначено платників та види пального, на яких поширюються норми вказаного підпункту;
 • платникам, якими було подано заявки на поповнення обсягів залишку пального зі сплатою акцизного податку (до прийняття змін до ПКУ щодо подання таких заявок без сплати акцизного податку), надано можливість здійснити в СЕА РПСЕ відповідні коригування та скористатися правом подання заявки на поповнення обсягів залишку пального без сплати акцизного податку;
 • визначено механізм такого коригування.

Звертаємо увагу, що у випадку здійснення платниками коригувань в СЕА РПСЕ відповідно до пп. 34 підрозд. 5 розд. ХХ ПКУ, заявки на поповнення обсягів залишку пального станом на 23 травня 2020 року без сплати акцизного податку можуть бути подані такими платниками тільки до 15 січня 2021 (включно).

Про це повідомила ДПС у Кіровоградській області.

 Заявка на поповнення (коригування) обсягу залишку пального доступна в програмі M.E.Doc (ідентифікатор форми – J/F0210902). Як створити таку заявку – дивіться тут.