вгору

Ваш вид економічної діяльності належить до креативних?

10.05.2019

Держава: звітність та податки

Кабінет Міністрів України рішенням від 24.04.2019 р. № 265-р затвердив перелік видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій.

До таких належать:

Код згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010

Назва виду економічної діяльності

32.12

Виробництво ювелірних і подібних виробів

32.13

Виробництво біжутерії та подібних виробів

32.20

Виробництво музичних інструментів

58.11

Видання книг

58.13

Видання газет

58.14

Видання журналів і періодичних видань

58.19

Інші види видавничої діяльності

58.21

Видання комп’ютерних ігор

58.29

Видання іншого програмного забезпечення

59.11

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

59.12

Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

59.13

Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

59.14

Демонстрація кінофільмів

59.20

Видання звукозаписів

60.10

Діяльність у сфері радіомовлення

60.20

Діяльність у сфері телевізійного мовлення

62.01

Комп’ютерне програмування

62.02

Консультування з питань інформатизації

63.91

Діяльність інформаційних агентств

70.21

Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю

71.11

Діяльність у сфері архітектури

72.20

Дослідження і експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

73.11

Рекламні агентства

73.12

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

74.10

Спеціалізована діяльність із дизайну

74.20

Діяльність у сфері фотографії

74.30

Надання послуг з перекладу

85.52

Освіта у сфері культури

90.01

Театральна та концертна діяльність

90.02

Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів

90.03

Індивідуальна мистецька діяльність

90.04

Функціювання театральних і концертних залів

91.01

Функціювання бібліотек і архівів

91.02

Функціювання музеїв

Застосування переліку видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій, дозволить визначити їх внесок у валовий внутрішній продукт держави; частку осіб, зайнятих у цих сферах; кількість підприємств та їхній оборот тощо.