вгору

Вибір: які фінансові звіти необхідно створювати для української таксономії та примітки до них?

Часто користувачі на семінарах по МСФЗ запитують: які примітки до основної звітності потрібно створювати для української таксономії?

Спочатку нагадаємо, які основні форми звітності є в M.E.Doc.

Основні форми звітності за МСФЗ у програмі

Основними формами звітності за МСФЗ у програмі є такі:

Форма звіту за МСФЗ

Назва звіту

[210000] або [220000] 

Звіт про фінансовий стан (залежно від обраної точки входу таксономії)

[310000] або [320000]

Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток (залежно від обраної точки входу таксономії)

[410000] або [420000]

Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування або Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені до оподаткування (на вибір користувача)

[510000] або [520000]

Звіт про рух грошових коштів, прямий метод або Звіт про рух грошових коштів, непрямий метод (на вибір користувача)

[610000]

Звіт про зміни у власному капіталі

Вибір точки входу

Підприємства, що мають використовувати загальну таксономію або таксономію для страховиків, перш за все, мають вирішити, яку точку входу обрати:

- загальну таксономію 210_310 чи загальну таксономію 220_320;

- таксономію для страховиків 210_310 чи таксономію для страховиків 220_320. 

Вибір має зробити безпосередньо суб’єкт господарювання, базуючись на вимогах МСФЗ.

Відповідно до п. 60 МСБО 1 «Подання фінансової звітності» (далі - МСБО 1) суб’єкт господарювання подає поточні та непоточні активи і поточні та непоточні зобов’язання, як окремі класифікації у своєму звіті про фінансовий стан, за винятком випадків, коли подання, що базується на ліквідності, надає інформацію, що є обґрунтованою та більш доречною. У разі такого винятку, суб’єкт господарювання подає всі активи та зобов’язання у порядку їхньої ліквідності. Відповідно до п. 99 МСБО 1 суб’єкт господарювання повинен подавати аналіз витрат, визнаних у прибутку чи збитку, із застосуванням класифікації, яка базується або на характері витрат, або на їхній функції суб’єкта господарювання, залежно від того, який аналіз забезпечує надійну та більш доречну інформацію. 

https://lh4.googleusercontent.com/I2iwsVOjb-bxT4xsEGlEN3UvYkR5gFrpgscJ-mLlwAY3THnw2EOqkRcxsQ1L5VmudBGSvlHi4wGQMKnNoDpdVBJKe72PN2FNAzkFWB2W9xalsWPFS_vtH7wEe7p3GHqKrECGI0An Тобто, якщо підприємство вважає, що більш доречним буде розкриття інформації з наданням класифікації активів та зобов’язань на поточні/непоточні та розкриття витрат - за функцією витрат, воно обирає таксономію 210_310 з формами [210000] та [310000]. 

Якщо з точки зору користувача більш обґрунтованим буде надання інформації у звітності для балансових показників у порядку ліквідності та для витрат - за характером витрат, він має обрати таксономію 220_320 з формами [220000] та [320000].

Вибір інших основних форм фінансової звітності

Зверніть увагу! Вибір щодо заповнення [410000] або [420000] користувач здійснює самостійно відповідно до вимог п. 90 МСБО 1.

Суб’єкт господарювання може подавати статті іншого сукупного доходу або:

а) без урахування відповідного податкового впливу,

або

б) до відповідного податкового впливу з єдиною сумою, зазначеною для сумарного податку на прибуток стосовно цих статей.

Вибір щодо заповнення [510000] або [520000] також здійснюється самостійно відповідно до вимог п. 18 МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів».

Як зробити правильний вибір приміток?

Розкриття інформації, наданої в основних звітах, відбувається через відповідні примітки та залежить від:

1) вимог МСФЗ;

2) сфери діяльності суб’єкта господарювання (далі – СГ);

3) його облікової політики.

Згідно з Українською таксономією існує можливість створювати біля 70 різних приміток до фінансової звітності.

Як розібратися, які примітки потрібні саме Вам?

У програмі M.E.Doc для користувачів створені підказки, в яких саме примітках розкривається докладна інформація щодо заповненого в основному звіті показника.

Будьте уважні, окремі показники основної фінансової звітності підлягають детальній розшифровці.

Наприклад, якщо у звіті про фінансовий стан заповнити дані щодо основних засобів, користувачу буде надано підказку щодо необхідності створення примітки [822100] «Розкриття інформації про основні засоби» (див. Рис. 1).

Звіт про фінансовий стан, українська таксономія

Рис. 1

Ці підказки створюються для тих приміток, в яких розкриті підсумкові показники співпадають з показниками в основному звіті. Наприклад, загальна сума основних засобів у цьому звіті має співпадати з показником «Основні засоби» Звіту про фінансовий стан.

Підказка щодо заповнення примітки випадає при заповненні загального фінансового звіту на етапі його перевірки або при його збереженні.

Також існують примітки, в яких розкривається додаткова детальна інформація щодо балансових показників або показників доходів та витрат.  Але в цих примітках відсутні підсумкові показники, які б співпадали з показниками основних звітів.

Наприклад, це такі звіти:

[818000] Примітки – Пов’язана сторона;

[815000] Примітки – Події після звітного періоду;

[834480] Примітки – Виплати працівникам

та інші.

Для таких приміток в заповнених основних звітах не будуть виводитись підказки.

Підприємство має на власний розсуд вирішити, чи необхідно саме для нього розкривати інформацію в таких примітках.