вгору

Відновлення сплати податку на прибуток після спецумов оподаткування за ставкою 2% єдиного податку: особливості

Оподаткування податком на прибуток підприємств платників податку, які тимчасово перейшли на сплату єдиного податку групи 3 відповідно до п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ), здійснюється з урахуванням таких особливостей.

Надміру сплачена сума грошових зобов’язань з податку на прибуток підприємств, що існує на дату переходу на сплату єдиного податку за ставкою 2%, може бути зарахована у погашення грошових зобов’язань з цього податку, що виникатимуть після відновлення сплати податку на прибуток підприємств.

Авансові внески з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів, що залишилися неврахованими у зменшення нарахованої суми податкового зобов’язання з цього податку на дату переходу на сплату єдиного податку за ставкою 2%, можуть бути враховані у зменшення такої суми після відновлення сплати податку на прибуток підприємств.

Від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, що існувало на дату переходу на сплату єдиного податку, може бути зараховане у зменшення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, що виникатиме після відновлення сплати цього податку, у порядку, визначеному п. 140.4 ПКУ.

Проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного п. 140.2 ПКУ, які збільшили фінрезультат до оподаткування, що залишилися неврахованими у зменшення фінрезультату до оподаткування на дату переходу на сплату єдиного податку за ставкою 2%, зменшують фінрезультат до оподаткування з урахуванням обмежень, встановлених п. 140.2 ПКУ, після відновлення сплати податку на прибуток підприємств.

Платник, який протягом календарного року перейшов на сплату єдиного податку за ставкою 2%, у разі відновлення ним у цьому ж році сплати податку на прибуток складає та подає податкову декларацію з податку на прибуток наростаючим підсумком з початку такого календарного року. При цьому результати діяльності за періоди перебування на сплаті єдиного податку за ставкою 2% не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, зазначеного у пп. 134.1.1 ПКУ, з урахуванням положень підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ для платників податку на прибуток, які перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну.

Обсяг річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) платника податку на прибуток для цілей застосування п. п. 39.2.1.7, 134.1.1 та п. 137.5 ПКУ обчислюється за весь звітний рік, у т. ч. з урахуванням доходів, отриманих за періоди такого року, в яких такий платник податку перебував на сплаті єдиного податку за ставкою 2%.

Про це повідомило ГУ ДПС у Дніпропетровській області.