вгору

Відображення у декларації з ПДВ суми за ППР ф. В4 за результатами перевірки

ДПСУ з метою забезпечення єдиного механізму (підходу) відображення у податковій декларації з ПДВ суми, визначеної у податковому повідомленні-рішенні (далі – ППР) за формою «В4», сформованому за результатами проведення контролюючим органом перевірки, листом від 13.02.2024 р. № 3770/7/99-00-21-03-02-07 повідомила таке. 

Прийняте контролюючим органом ППР може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку (п. 56.1 Податкового кодексу України, далі – ПКУ). 

У випадку оскарження ППР в адміністративному порядку, скарга, подана з дотриманням строків, визначених абз. першим п. 56.3 ПКУ, зупиняє виконання платником податків грошових зобов’язань, визначених у ППР, на строк від дня подання такої скарги до ДПС до дня закінчення процедури адміністративного оскарження. Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржуються, не надсилаються, а сума грошового зобов’язання, що оскаржується, вважається неузгодженою (п. 56.15 ПКУ). 

День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов’язання платника податків, крім випадку, передбаченого пп. 108-1.2.2 ПКУ (п. 56.17 ПКУ). 

У випадку оскарження ППР у судовому порядку, при зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або скасування ППР грошове зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили (п. 56.18 ПКУ). 

Порядок набрання судовим рішенням законної сили визначено Кодексом адміністративного судочинства України (далі – КАСУ). 

Отже, узгодженим відповідно до ст. 56 ПКУ вважається ППР, за яким закінчилась процедура адміністративного оскарження або судове рішення відповідно до вимог КАСУ набрало законної сили. 

Порядок подання податкової декларації до ДПС та внесення змін до такої декларації встановлено ст. ст. 49 і 50 ПКУ

Порядок подання до контролюючого органу податкової декларації з ПДВ встановлено ст. 203 ПКУ. Форму та порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ затверджено наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21 (далі – Порядок №21). 

Сума від’ємного значення податку, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 податкової декларації з ПДВ), відображається у рядку 21 декларації з ПДВ та переноситься до рядка 16.1 податкової декларації з ПДВ наступного звітного (податкового) періоду (пп. 5 п. 5 розд. V Порядку № 21). 

У рядку 16.3 декларації з ПДВ вказується сума збільшення/зменшення від’ємного значення ПДВ, узгоджена за результатами перевірки контролюючого органу, у звітному (податковому) періоді, на який припадає день узгодження ППР, враховуючи процедури адміністративного оскарження відповідно до статті 56 ПКУ. У разі заповнення рядка 16.3 податкової декларації з ПДВ обов’язковим є заповнення таблиці «Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі ППР та/або уточнюючого розрахунку» (пп. 5 п. 4 розд. V Порядку № 21). 

Висновок. Суму, визначену у ППР за формою «В4», зокрема, суму зменшення від’ємного значення ПДВ, узгоджену за результатами перевірки контролюючого органу, необхідно відображати у рядку 16.3 декларації з ПДВ за той звітний (податковий) період, на який припадає день узгодження ППР (рис. 1), враховуючи процедури адміністративного та судового оскарження відповідно до ст. 56 ПКУ, а саме: 

  • день закінчення процедури адміністративного оскарження (за умови, що не подано позовну заяву (позов) до суду); 

або 

  • день набрання судовим рішенням законної сили (незалежно від того, чи здійснюється (або буде здійснюватися) подальше оскарження ППР у судовому органі касаційної інстанції, чи ні). 
  •  

Рис. 1 

Одночасно з цим, у такій декларації з ПДВ необхідно заповнити дані відповідної таблиці (рис. 2), а саме: дату ППР, номер ППР та суму (грн), визначену у ППР, із знаком «–». 

 

Рис. 2 

Водночас, до дня узгодження ППР, сума, визначена у такій ППР, не підлягає відображенню у податковій декларації з ПДВ. 

Про це повідомило Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП.