вгору

Відповідальність платника податків при самостійному виправленні помилок у Звіті про КІК

Платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов’язані подавати до 01 жовтня року, що настає за звітним, Звіт про контрольовані операції (далі - Звіт). Це передбачено абз. першим пп. 39.4.2 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).  

Форму Звіту та Порядок складання Звіту про контрольовані операції затверджено наказом Мінфіну від 18.01.2016 № 8 (далі - Порядок № 8). 

Порядок самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше поданому платником податку Звіті, визначено пп. 39.4.2.1 ПКУ та п. 2 розд. І Порядку № 8

Абз. п’ятим пп. 39.4.2.1 ПКУ визначено, що подання платником податку уточнюючого Звіту не звільняє від відповідальності, передбаченої ПКУ. 

Так, п. 120.4 ПКУ невключення, зокрема, до поданого Звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції - тягне за собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі 1%. суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому Звіті, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року, за всі незадекларовані контрольовані операції, здійснені у відповідному звітному році. 

Неподання уточнюючого Звіту після спливу 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу (штрафів), передбаченого п. 120.4 ПКУ, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року, за кожен календарний день неподання уточнюючого звіту про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року. 

Несвоєчасне подання Звіту або несвоєчасне декларування контрольованих операцій у поданому звіті відповідно до вимог п. 39.4 ПКУ - тягне за собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного декларування контрольованих операцій в поданому Звіті в разі подання уточнюючого Звіту, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року (п. 120.6 ПКУ). 

Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ

Зазначеними нормами не передбачено особливостей для подання уточнюючого Звіту.      

Отже, при самостійному виправленні помилок у Звіті в період дії воєнного стану до платників застосовується відповідальність, передбачена пп. 120.4 і 120.6 ст. 120 ПКУ. 

Про це нагадали податківці Північного міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП.