вгору

Відповідність умов контрольованої операції щодо сировинних товарів принципу витягнутої руки: затверджено Порядки

Мінфіном затверджено наказ «Про затвердження Порядків встановлення відповідності умов контрольованої операції щодо сировинних товарів принципу "витягнутої руки"» від 18.01.2022 р. № 19 (далі – Порядки).

З урахуванням положень Податкового кодексу України (далі – ПКУ) Порядки набирають чинності з 01.01.2023 р.

Застосування Порядків поширюється на контрольовані операції (далі – КО) з сировинними товарами, перелік яких затверджено постановою КМУ від 09.12.2020 р. № 1221.

Порядки є спільним напрацюванням Мінфіну, ДПС та міжнародних експертів. В його основу покладені рекомендації Настанов ОЕСР, які є загальновизнаними рекомендаційно-методичними матеріалами у галузі трансфертного ціноутворення (далі – ТЦО).

Мета: врегулювання методологічних аспектів встановлення відповідності умов КО щодо сировинних товарів принципу «витягнутої руки» відповідно до пп. 39.3.3.4 ПКУ.

Користувачі: платники податків та контролюючі органи.

Очікування: запровадження Порядків дозволить платникам податків, які здійснюють КО із сировинними товарами, вірно визначати обсяг оподаткованого прибутку відповідно до принципу «витягнутої руки» та проводити самостійне коригування податкових зобов’язань за результатами перегляду ціни КО до початку перевірки. Також сприятиме підвищенню податкової культури та добровільній сплаті податку.

Водночас затверджені правила нададуть можливість ДПС проводити якісний податковий контроль за встановленням відповідності умов КО принципу «витягнутої руки», що, в свою чергу, забезпечить практичну реалізацію положень ПКУ щодо сировинних товарів та ефективність превентивних заходів у питаннях ухилення від оподаткування.

Структура:

Загальний Порядок встановлення відповідності умов контрольованої операції щодо сировинних товарів принципу «витягнутої руки»;

Конкретизовані Порядки щодо операції з:

  • експорту зернових, олійних культур та продуктів їх переробки;
  • експорту залізорудної сировини;
  • імпорту енергетичного та коксівного вугілля;
  • імпорту нафтопродуктів та зріджених вуглеводневих газів;
  • експорту чавуну, брухту чорних металів та металопродукції з чорних металів;
  • експорту та імпорту феросплавів.

Наказом передбачено визначення, зокрема:

  • пріоритетності методу порівняльної неконтрольованої ціни;
  • особливості здійснення коригувань зіставності операцій із сировинними товарами;
  • особливості застосування інших методів ТЦУ (підходи до функціонального аналізу, визначення бізнес-моделей, вибору сторони, що досліджується, використання зовнішніх джерел інформації);
  • особливості застосування котирувальних цін та коригувань у розрізі груп сировинних товарів.

​​​​​​​

Про це інформує ДПС.​​​​​​​