вгору

Відпускні: алгоритм розрахунку

Відпускні розраховуються відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100.

Формула розрахунку відпускних.

Формула розрахунку відпускних наступна. Загальна сума заробітку за розрахунковий період потрібно поділити на відповідну кількість календарних днів розрахункового періоду (за винятком святкових і неробочих днів). Одержаний результат множимо на число календарних днів відпустки (п.7 розд. ІV Порядку № 100).

Отже, розглянемо алгоритм розрахунку відпускних детально.

Крок 1. Визначаємо розрахунковий період.

Якщо працівник відпрацював:

- більше року. Обчислення середньої зарплати для оплати відпусток провадиться, виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки (абзац перший п. 2 Порядку № 100);

- менше року. Середня зарплата обчислюється на підставі виплат за фактичний час роботи з 1-го числа місяця після оформлення на роботу до 1-го числа місяця, у якому надається відпустка;

- у разі якщо працівник не відпрацював жодного повного місяця (з 1-го до 1-го числа), середня зарплата обчислюється, виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Зверніть увагу! Якщо працівника прийнято на роботу не в перший календарний день місяця, але цей день є першим робочим днем цього місяця за графіком роботи підприємства, то зазначений місяць ураховуватиметься повністю під час обчислення середньої зарплати для працівників, які відпрацювали на підприємстві менше року (лист Мінсоцполітики від 06.10.14 р. № 493/18/99-14).

Крок 2. Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді.

Час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

На відміну від розрахунку лікарняних, чіткий перелік таких поважних причин вимогами Порядку № 100 не визначено. До таких причин належить, зокрема, відпустка без збереження зарплати (лист Мінсоцполітики від 26.11.2012 р. № 1203/13/84-12), працівник з незалежних від нього причин працював в режимі неповного робочого тижня (лист Мінсоцполітики від 25.05.2009 р. № 294/13/84-09), тощо.

Крім того, не враховуються святкові і неробочі дні (ст. 73 Кодексу законів про працю).

Крок 3. Визначаємо загальну суму заробітку за розрахунковий період.

Перелік виплат, що включаються у розрахунок середньої зарплати, визначено у п.3 розділу ІІІ Порядку № 100.

Так, для обчислення середньої зарплати для оплати щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або компенсації за невикористані відпустки включаються такі виплати:

- основна заробітна плата;

- доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-почасовиками; високі досягнення в праці; умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою, вислугу років та інші);

- виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії; - винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років тощо;

- виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов'язків, службового відрядження тощо), та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

Зверніть увагу! Усі виплати включаються в розрахунок середньої зарплати у тому розмірі, в якому вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо за винятком відрахувань із заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі.

Виплати, які не включаються до розрахунку середньої зарплати, визначені п. 4 розділу ІІІ Порядку № 100. До них, зокрема, належать одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо), добові, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв, інш.

Крок 4. Визначаємо середньоденну зарплату.

Для розрахунку середньоденної зарплати ділимо сумарний заробіток за розрахунковий період на відповідну кількість календарних днів розрахункового періоду за вирахуванням святкових і неробочих днів та днів, коли працівник не працював з поважних причин.

Крок 5. Коригування відпускних.

У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення (п.10 розділу ІV Порядку №100).

Зверніть увагу! На госпрозрахункових підприємствах коригування заробітної плати та інших виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей.

Коефіцієнт, на який необхідно прокоригувати виплати, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, розраховується шляхом ділення окладу (тарифної ставки), встановленого після підвищення, на оклад (тарифну ставку) до підвищення.

Коригування середньої заробітної плати проводиться у зв'язку з підвищенням окладів відповідно до актів законодавства і при умові, що працівник займає одну і ту ж посаду до підвищення окладів та після їх підвищення (лист Мінсоцполітики від 11.05.2017 р. № 1398/0/101-17).

Крок 6. Розраховуємо відпускні.

Середньоденну зарплату потрібно помножити на кількість календарних днів відпустки.