вгору

Відрахування частки прибутку для виплати держдивідендів

22.04.2023 набрала чинності постанова Кабміну «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» від 18.04.2023 р. № 358 (далі - Постанова № 358).  

Правові основи управління об’єктами державної власності визначає Закон України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185-V (далі - Закон № 185). 

Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, до 01 травня року, що настає за звітним, приймають рішення про відрахування не менше 30 відсотків чистого прибутку на виплату дивідендів, якщо інше не встановлено законом, та сплачують до Державного бюджету України дивіденди у строк не пізніше 01 липня року, що настає за звітним, нараховані пропорційно розміру державної частки (акцій) у їх статутних капіталах (абз. четвертим та п’ятим ч. п’ятої ст. 11 Закону № 185). 

Господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100%, сплачують дивіденди безпосередньо до Держбюджету України у строк не пізніше 01 липня року, що настає за звітним, у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, але не менше 30%, пропорційно розміру державної частки (акцій) у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, якщо інше не встановлено законом (абз. шостий ч. п’ятої ст. 11 Закону № 185). 

Господарська організація, у статутному капіталі якої є корпоративні права держави, за підсумками календарного року зобов’язана спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів згідно з порядком, затвердженим КМУ (азб. першим ч. п’ятої ст. 11 Закону № 185). 

Положеннями Постанови № 358 затверджено базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році для господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави. 

Згідно з п. 1 Постанови № 358 для господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100%, у т. ч. дочірніх підприємств, базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, становить 50% (за умови спрямування 30% чистого прибутку на відновлення пошкодженого майна та протидію збройній агресії рф). 

У разі невиконання вказаних умов (зокрема у зв’язку з відсутністю у господарського товариства майна, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф) таке господарське товариство за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році має спрямувати на виплату дивідендів до державного бюджету 80% чистого прибутку. 

Крім того, слід зазначити, що з урахуванням положень п. 2 Постанови № 358 господарські товариства можуть приймати рішення щодо відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами їхньої фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у більшому розмірі. 

Згідно зі ст. 75 та ст. 89 Господарського кодексу України основним плановим документом суб’єкта господарювання державного сектору економіки є фінансовий план, відповідно до якого він отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів. 

Отже, у разі прийняття господарським товариством рішення про спрямування 30% чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році на відновлення пошкодженого майна та протидію збройній агресії рф, це повинно бути обов’язково відображене у фінансовому плані такого господарського товариства на 2023 рік (у розділі «Розподіл чистого прибутку» таблиці II та інших розділах залежно від економічної сутності передбачених витрат). 

Також, п. 1 Постанови № 358 встановлений окремий базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році для: 

  • акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» у розмірі 30%; 
  • акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у розмірі 30%, решту коштів від чистого прибутку спрямовувати на закупівлю природного газу, що видобувається на території України; 
  • приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» у розмірі 30% (за умови спрямування 50% чистого прибутку на відновлення зруйнованого та пошкодженого майна внаслідок ракетних ударів російської федерації); 
  • приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» у розмірі 30% (за умови спрямування 50% чистого прибутку на фінансування доступного іпотечного кредитування); 
  • приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» у розмірі 30% (за умови спрямування 50% чистого прибутку на оновлення флоту); 
  • акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» та державного публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» у розмірі 80%; 
  • державного публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» у розмірі 95%. 

Зверніть увагу! Абз. першим та другим ст. 20 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 р. № 2710-ІХ, установлено, що господарські товариства, у статутному капіталі яких 100% акцій (часток) належать державі, та господарські товариства, 100% акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100%, господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100%, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 01 травня року, що настає за звітним періодом, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку на державну частку в розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, установлених на відповідний рік, але не менше 90%, до 01 липня року, що настає за звітним періодом. 

Про це нагадали податківці ДПС у Дніпропетровській області. 

Про те, що Мінфін вносить зміни до форми Розрахунку частини чистого прибутку та держдивідендів, читайте у Блозі бухгалтера в Інформері програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.