вгору

Вилучення сум ПДВ із податкового кредиту покупця, у разі невключення такої суми до податкових зобов’язань

Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 Податкового кодексу України (далі - ПКУ). 

Це визначається у зв’язку з: 

  • придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг; 
  • придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи); 
  • ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України. 

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду. 

Податкова накладна (далі - ПН), складена та зареєстрована в ЄРПН є для покупця товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту. 

Відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг ПН в ЄРПН не дає права покупцю на включення сум ПДВ до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов’язку включення суми ПДВ, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період. 

Зверніть увагу, що виявлення розбіжностей даних податкової декларації та даних ЄРПН є підставою для проведення контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках покупця товарів/послуг. 

У разі, якщо дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать, зокрема, про заниження податкових зобов’язань, контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань (пп. 54.3.2 ПКУ). 

Контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення, якщо сума грошового зобов’язання платника податків, розраховується контролюючим органом або якщо за результатами перевірки контролюючим органом встановлено факт: 

  • невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації; 
  • завищення розміру задекларованого від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, розрахованої платником податків відповідно до розділу V ПКУ; 
  • заниження або завищення суми податкових зобов’язань, заявленої у податковій (митній) декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість, крім випадків, коли зазначене заниження або завищення враховано при винесенні інших податкових повідомлень-рішень за результатами перевірки; 
  • завищення сум податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету, заявлених у податкових деклараціях, зокрема при використанні права на податкову знижку відповідно до розділу IV ПКУ; 
  • наявності помилок при визначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або відсутності реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до податкової накладної протягом граничних строків, передбачених ПКУ. 

Враховуючи зазначене, покупець не має права на включення сум ПДВ до податкового кредиту за відсутності факту реєстрації ПН в ЄРПН незалежно від факту включення продавцем суми ПДВ, вказаної в ПН, до суми податкових зобов’язань. 

Водночас, відсутність факту відображення продавцем суми ПДВ, вказаної в зареєстрованій в ЄРПН ПН не є підставою для вилучення контролюючим органом такої суми зі складу податкового кредиту покупця. 

При цьому, виявлення розбіжностей даних ПН та даних ЄРПН є підставою для проведення контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках покупця товарів/послуг. 

Таке роз'яснення розміщено на Інформаційно-довідковому ресурсі “ЗІР”, категорія 101.27.