вгору

Виправляємо помилки у декларації з рентної плати за спецвикористання води

17.07.2018

Держава: звітність та податки

Форма Податкової декларації з рентної плати (далі – декларація) затверджена наказом Мінфіну від 17.08.2015 р. № 719 (в редакції наказу Мінфіну від 07.11.2016 р. № 927).

Невід’ємною частиною декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. Зокрема, розрахунок податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання води (далі – розрахунок) здійснюється у Додатку 5 до декларації (далі – Додаток 5).

У декларації та Додатках 5 до неї заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. При цьому у разі подання декларації та додатків до неї на паперових носіях за відсутності значення рядок прокреслюється, а у разі подання декларації засобами електронного зв’язку – не заповнюється. Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

До відома! Уточнююча декларація подається разом з Додатками 5, у яких виявлені помилки, окремо за кожний податковий період. При цьому у декларації та всіх Додатках 5 до неї проставляється позначка «Уточнююча».

Зокрема, у рядках 1.1.1 та 1.2.1 уточнюючої декларації та у рядках 1.1 та 1.2 уточнюючого розрахунку звітний (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються з однаковими значеннями, які відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється: квартал – І, ІІ, ІІІ, ІV та рік.

За кожним кодом водного об’єкта відповідно до Додатку 16 складається окремий Додаток 5.

У Додатках 5, зокрема, зазначається:

- у рядку 13 – податкове зобов’язання за податковий (звітний) квартал;

- у рядку 14 – сума податкового зобов’язання, зазначена у рядку 13 додатка 5 раніше поданої декларації, що узгоджується у зв’язку із самостійним виявленням помилки;

- у рядку 14.1 – податкове зобов’язання, що збільшується (р.13 – р. 14);

- у рядку 14.2 – податкове зобов’язання, що зменшується (р.14 – р. 13);

- у рядку 15 – розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій декларації суми податкових зобов’язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної відповідно до пп. «а» п. 50.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) (3%);

- у рядку 16 – сума штрафу;

- у рядку 17 – сума пені, яка нараховується платником самостійно відповідно до ст. 129 ПКУ.

Про це повідомило ГУ ДФС у Тернопільській області.

Нагадування! Платниками рентної плати за спеціальне використання води є (п. 255.1 ПКУ):

- первинні водокористувачі – суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізособи-підприємці, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів;

- суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізособи-підприємці, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Про нову форму заяви для отримання дозволу на спеціальне водокористування дізнайтеся тут.