вгору

Виробництво та оптова торгівля тютюновими виробами: особливості заповнення та подання звіту № 3-РС

Нагадуємо, що основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, визначено Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995р. № 481-ВР (далі – Закон № 481).

Згідно зі ст. 16 Закону № 481 суб’єкти господарювання (у т. ч. іноземні суб'єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого КМУ видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в т. ч. імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, за формою, встановленою цим органом.

Наказом Мінфіну «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення» від 11.02.2016 р. № 49 (далі – Наказ № 49) затверджено, зокрема, форму № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів» (далі – Звіт № 3-РС) та Порядок її заповнення (далі – Порядок).

Відповідно до розд. I Порядку звіт № 3-РС подають:

  • суб’єкти господарювання, які виробляють тютюнові вироби, незалежно від форми власності до органів ДПС за основним місцем обліку в електронній формі (ідентифікатор форми J/F0208305);
  • для подання засобами електронного зв’язку має виконуватися умова щодо реєстрації e-підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

Звіт № 3-РС складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДПС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Відповідно до п. 2 розд. ІІ Порядку у графі 3 Звіту № 3-РС, зокрема, зазначаються одиниці виміру тютюнових виробів, які застосовуються при складанні Звіту № 3-РС:

  • тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2401 – млн. штук або тонни;
  • тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2403 – млн. штук або тонни.

Електронна форма Звіту № 3-РС передбачає заповнення показників з точністю до шести знаків після коми.

Отже, при складанні Звіту № 3-РС відображаються показники, зокрема, тютюнової сировини УКТ ЗЕД 2401, тютюнової сировини УКТ ЗЕД 2403 в млн. штук або тоннах з округленням до шести знаків після коми.

Згідно з п. 2 розд. ІІ Порядку Звіту № 3-РС інформація щодо залишків тютюнової сировини на початок та кінець звітного періоду зазначається у:

  • графі 4 – залишок продукції власного виробництва.
  • графі 5 – кількість імпортованої продукції, у т. ч. сировини, у звітному місяці.
  • графі 11 – кількість реалізованої у звітному місяці імпортованої тютюнової продукції, у тому числі сировини;
  • графі 13 надаються необхідні пояснення.

Враховуючи зазначене, інформація щодо залишків тютюнової сировини на початок та кінець звітного періоду зазначається у графах 4, 5, 11 та, у разі необхідності, графі 13 форми Звіту № 3-РС.

Заповнення звіту № 3-РС

Рис. 1

Також повідомляємо, що згідно з ч. 2 ст. 17 Закону № 481 у разі неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в т. ч. імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до органу виконавчої влади, уповноваженого КМУ видавати відповідні ліцензії, тягне за собою накладання штрафу у розмірі 17 тис. грн.

Про це інформує Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП.