вгору

Внесено зміни до деяких положень бухобліку

Мінфін оприлюднив на своєму сайті проект власного наказу «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» (далі – проект наказу).

Проект наказу підготовлено з метою приведення у відповідність до чинного законодавства та вимог міжнародних стандартів фінансової звітності положень деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку.

Проектом наказу пропонується внести зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Мінфіну від 18.10.1999 № 242, та Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затвердженого наказом Мінфіну від 28.07.2000 року № 181, зокрема щодо приведення у відповідність до МСФЗ для малих та середніх підприємств відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій, пов’язаних з орендою.

Так, проектом пропонується:

  • в абз. третьому п. 5 НП(С)БО 8 «Нематеріальні активи» слова «право на оренду приміщень» виключити;
  • внести зміни до НП(С)БО 14 «Оренда, виклавши його в новій редакції, що додається.

Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2023 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.