вгору

Внесено зміни до Модельного статуту ТОВ

Постановою Уряду від 25.04.2023 р. № 387 (далі – Постанова № 387) внесено зміни до Модельного статуту ТОВ, затвердженого постановою КМУ від 27.03.2019 р. № 367.

Що передбачено?

Декілька пунктів Модельного статуту ТОВ викладено у новій редакції.

1. Відповідно до оновленого п. 32, загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім питань, віднесених до виключної компетенції інших органів Товариства. Наразі загальні збори можуть вирішувати усі питання Товариства, у т. ч., що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

2. Згідно з новою редакцією п. 37 у разі смерті особи, яка діяла як одноосібний виконавчий орган (голова колегіального виконавчого органу) Товариства, набуття такою особою правового статусу зниклої безвісти за особливих обставин, виконувачем обов’язків до обрання в установленому порядку іншої особи стає заступник одноосібного виконавчого органу (член колегіального виконавчого органу, який є найстаршим за віком), якщо така посада відсутня або вакантна, – головний бухгалтер Товариства, якщо посада головного бухгалтера Товариства відсутня або вакантна, — працівник Товариства з найвищою заробітною платою, нарахованою за останній повний календарний місяць, що передує місяцю, в якому відповідна особа померла або набула правового статусу особи зниклої безвісти за особливих обставин. Якщо двом або більше працівникам Товариства за відповідний місяць нараховано однакову заробітну плату, виконувачем обов’язків стає той із них, який є найстаршим за віком.

Якщо особа, на яку покладається виконання обов’язків одноосібного виконавчого органу (голови колегіального виконавчого органу) Товариства, відмовляється від виконання обов’язків за зазначеною посадою, виконувачем обов’язків одноосібного виконавчого органу (голови колегіального виконавчого органу) стає наступна за нею особа (відповідно до переліку осіб, визначених в цьому пункті), яка погодилася взяти на себе виконання відповідних обов’язків. Виконувач обов’язків зобов’язаний невідкладно повідомити учасникам Товариства про смерть особи, яка діяла як одноосібний виконавчий орган (голова колегіального виконавчого органу) Товариства, або набуття нею правового статусу особи зниклої безвісти за особливих обставин.

3. Внесено зміни до п. 40 Модельного статуту ТОВ – «Правочин, за яким вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності:». Нагадуємо, наразі вартість майна, що є предметом правочину, визначається станом на кінець попереднього кварталу.

Зверніть увагу! Постанова № 387 набирає чинності через три місяці з дня її опублікування. Постанову опубліковано в «Урядовому кур’єрі» від 27.04.2023 р. № 84. Отже, Постанова № 387 набере чинності з 27.07.2023 р.