вгору

Внесено зміни до порядку обліку платників податків

Мінфін наказом від 17.07.2023 р. № 396 вніс зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588 (далі – Порядок). 

Про проект цього наказу ми писали тут. 

Основні зміни такі. 

 1. Уточнено, що платники податків, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована Російською Федерацією з 20 лютого 2014 року територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також тимчасово окуповані з 07 квітня 2014 року території України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, які визнані такими відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", обліковуються в Єдиному банку даних юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб із відповідною ознакою "податковою адресою є тимчасово окупована з 20 лютого 2014 року територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" або "податковою адресою є тимчасово окуповані з 07 квітня 2014 року території України, що входять до складу Донецької та Луганської областей". 
 1. Викладено в новій редакції п. 2 Порядку.  

Податковим номером платника податків є: 

 • ідентифікаційний код юридичної особи (резидента), відокремленого підрозділу юридичної особи (резидента чи нерезидента) в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ); 
 • обліковий номер, який присвоюється контролюючими органами за структурою, встановленою у пункті 2.3 цього розділу, платникам податків, визначеним у пункті 2.4 цього розділу; 
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи. 

Облік осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться за прізвищем, власним ім'ям, по батькові (за наявності), серією (за наявності) та номером діючого паспорта громадянина України у формі книжечки або номером діючого паспорта громадянина України у формі картки, що оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру (далі - серія (за наявності) та номер паспорта). До паспортів громадянина України з числа зазначених осіб вноситься відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта. 

 1. Викладено в новій редакції п. 2.4 Порядку.  

Обліковий номер присвоюється контролюючими органами у разі взяття на облік: 

 • компаніям, організаціям, утвореним відповідно до законодавства інших держав; 
 • іноземним дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам міжнародних організацій в Україні (далі - дипломатична місія); 
 • уповноваженим особам за договорами про спільну діяльність, управителям майна за договорами управління майном, інвесторам (операторам) за угодами про розподіл продукції; 
 • виконавцям проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та представництвам донорських установ в Україні; 
 • іншим платникам (у разі додаткового взяття їх на облік). 
 1. Змінами визначено, що нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, або придбавають нерухоме майно, або отримують майнові права на таке майно в Україні, або відкривають рахунки в банках України (крім кореспондентських рахунків, що відкриваються банкам-нерезидентам), в інших фінансових установах, у небанківських надавачах платіжних послуг, або відкривають електронні гаманці в емітентах електронних грошей, або набувають права власності на інвестиційний актив, в іншого нерезидента, який не має постійного представництва в Україні, зобов'язані стати на облік у контролюючих органах. 
 1. В новій редакції викладено п. 10.2 Порядку щодо зміни місцезнаходження. У разі зміни місцезнаходження суб'єкта господарювання та його реєстрації як платника податків за новим місцезнаходженням сплата визначених податковим законодавством загальнодержавних податків і зборів, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, та місцевих податків і зборів здійснюється за місцем попередньої реєстрації платника податків до закінчення поточного бюджетного періоду. 

Якщо внаслідок зміни місцезнаходження юридичної особи або фізичної особи - підприємця змінюється територія територіальної громади, такий платник податків обліковується: 

 • із визначенням кодів територій територіальної громади згідно з КАТОТТГ за попереднім та новим місцезнаходженням платника податків; 
 • до закінчення бюджетного періоду з ознакою щодо сплати за попереднім місцезнаходженням податків і зборів, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, та місцевих податків і зборів. 

Така ознака не встановлюється стосовно: 

 • юридичних осіб, які включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій; 
 • платників податків, включених до реєстру платників податків - нерезидентів; 
 • фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність; 
 • відокремлених підрозділів юридичних осіб (резидентів та нерезидентів). 
 1. Доповнено п. 11.2 Положення – Заява за формою № 8-ОПП та копії документів, передбачені цим пунктом, можуть бути подані до контролюючого органу в один із таких способів: особисто платником податків або представником, уповноваженою на це особою; поштою; в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги". 
 1. Доповнено п. 11.20 Порядку: 

«У разі надходження до контролюючого органу судового рішення, інформації щодо прийняття судом рішення або документів, що підтверджують наявність підстав для зняття з обліку договору про спільну діяльність, договору управління майном або угоди про розподіл продукції, заява за формою № 8-ОПП може не подаватись 

 1. Також внесено зміни у додатки Порядку, а саме, у додатки: 
 • Додаток 2 «Довідка про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру»; 
 • додаток 5 Форма №1-ОПП; 
 • додаток  6 Форма № 1-ОПН,  
 • додаток 12 Форма № 11-ОПП. 

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. На час написання матеріалу наказ не набрав чинності.